تقویم آموزشی دپارتمان آموزش هلدینگ کاسپین جهت اطلاع همکاران و همراهان مجموعه از دوره های آموزشی در حال برگزاری تهیه شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظر خود، روی گزینه اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید.

تقویم آموزشی پاییز و زمستان 1400


مهر 1400


دوره آموزشی تشریح الزامات استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004

نام دوره دوره آموزشی تشریح الزامات استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  8 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس رهنما
مدرک آموزشی  گواهینامه DAS انگلستان
محل برگزاری  بصورت مجازی در ادوبی کانکت
زمان برگزاری  پیش ثبت نام – زمان تقریبی: 29 و 30 مهر 1400
وضعیت  برگزار شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید

دوره آموزشی مدیریت دانش

نام دوره دوره آموزشی مدیریت دانش
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  8 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس رهنما
مدرک آموزشی  – گواهینامه DAS انگلستان

– مدرک قابل استعلام کاسپین

– گواهینامه CSP ایران

محل برگزاری  بصورت مجازی
زمان برگزاری  22 و 23 مهر 1400
وضعیت  لغو شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید

دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM

نام دوره  دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  8 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس حق پناه
مدرک آموزشی  گواهینامه DAS انگلستان
محل برگزاری  بصورت مجازی
زمان برگزاری  29 و 30 مهر 1400
وضعیت  لغو شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید


آبان 1400


دوره آموزشی BPM

نام دوره  دوره آموزشی BPM (مدیریت فرآیندهای کسب و کار )
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  12 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس رهنما
مدرک آموزشی  گواهینامه کاسپین و DAS انگلستان
محل برگزاری  بصورت مجازی
زمان برگزاری  پیش ثبت نام – زمان تقریبی: 27 و 28 آبان و 5 آذر 1400
وضعیت  برگزار شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید


اسفند 1400


دوره آموزشی استاندارد ISO 17025

نام دوره  دوره آموزشی استاندارد ISO 17025
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  16 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس فرهاد
مدرک آموزشی  گواهینامه DAS انگلستان
محل برگزاری  بصورت مجازی در ادوبی کانکت
زمان برگزاری  اسفند 1400
وضعیت  برگزار شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید

تقویم آموزشی سال 1401بهمن 1401


دوره جامع آموزشی استاندارد ISO 9001

نام دوره دوره جامع آموزشی استاندارد ISO 9001
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  20 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس شیرآقایی
مدرک آموزشی  گواهینامه DAS انگلستان
محل برگزاری  بصورت مجازی در ادوبی کانکت
زمان برگزاری  بهمن 1401
وضعیت  برگزار شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید

تقویم آموزشی بهار 1402فروردین 1402


بوتکمپ نوروزی آموزش پایتون

نام دوره  بوتکمپ نوروزی آموزش پایتون
نوع دوره  آنلاین
مدت دوره  18 ساعت
بازگشت وجه  بله، درصورت عدم رضایت امکان بازگشت وجه وجود دارد
مدرس  مهندس جعفری
مدرک آموزشی  گواهینامه قابل استعلام از کاسپین
محل برگزاری  بصورت مجازی در ادوبی کانکت
زمان برگزاری  فروردین 1402
وضعیت  برگزار شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره کلیک کنید