ISO_Logo_large

خدمات مشاوره ایزو و استانداردسازی

خدمات مشاوره شرکت با هدف ایجاد ارزش واقعی به مشتریان ارائه می شود و در راستای بهبود فرآیندها و کیفیت تلاش خواهد شد؛ بنابراین همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد.

مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه هلدینگ، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

بدیهی است جهت اخذ و دریافت گواهینامه های استاندارد مورد نیاز در کنار مشتریان خواهیم بود.

ISO 9001: سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) است که توسط ایزو (سازمان بین المللی استاندارد سازی) منتشر شده است. این استاندارد اخیرا در سال ۲۰۱۵ به روز شد و به عنوان استاندارد ISO 9001: 2015 نامیده می شود.

به منظور آزاد شدن و به روز رسانی، ایزو ۹۰۰۱ باید توسط اکثریت کشورهای عضو توافق شود تا تبدیل به یک استاندارد بین المللی شناخته شود، که به معنی آن است که توسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است.

نظرسنجی از صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در پایان سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که علیرغم رکود جهانی، تعداد شرکت هایی که استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001 را اجرا کرده اند هنوز هم در سراسر جهان باقی می ماند.

علاوه بر این، اسناد دیگر در خانواده ایزو ۹۰۰۰ که از الزامات ایزو ۹۰۰۱ پشتیبانی می کند، وجود دارد: ایزو ۹۰۰۰ اصطلاحات و اصول پشت ایزو ۹۰۰۱ را تعریف می کند و ایزو ۹۰۰۴ راهنمایی را برای ساختن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ فراهم می کند و همینطور موفقیت آمیز.


دریافت مشاوره | دانلود فایل متنی این استاندارد


ISO 14001: سیستم مدیریت محیط‌ زیست

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.

این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی در حوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.


متن استاندارد ایزو 14001


الزامات کلی استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی عوامل آلوده کننده و استاندارد جنبه های زیست محیطی است. جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.


دریافت مشاوره | دانلود فایل متنی این استاندارد


ISO 45001: سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای

هدف از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد یک چارچوب برای مدیریت ریسکهای OH & S است. نتایج مورد انتظار از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت می باید باعث جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و بیماری های کاری شده و همچنین تضمینی برای سلامتی کارکنان و ایجاد محیط کار سالم باشد. در نتیجه، این بسیار مهم است که سازمان برای حذف خطرات و به حداقل رساندن خطرات ایمنی و بهداشتی با نگرش پیشگیری اثربخش و اقدامات حفاظتی اقدام نماید.


سمینار آموزشی آشنایی تخصصی لوازم حفاظت فردی – سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس)


اثربخشی و توانایی آن را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، وابسته به تعدادی از عوامل کلیدی است که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • رهبری مدیریت ارشد، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
 • مشاوره و مشارکت کارگران و، در صورت وجود، نمایندگان کارگران
 • تخصیص منابع لازم برای حفظ سیستم
 • سیاست های  OH & Sکه با اهداف و دستورالعمل های کلی استراتژی سازمان  سازگار باشد
 • فرایندهای موثر برای شناسایی خطرات، کنترل خطرات OH & S و استفاده از فرصت ها مربوطه
 • ارزیابی عملکرد مداوم و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود آن‌
 • یکپارچگی سیستم مدیریت OH & S با فرآیندهای کسب و کار سازمان
 • اهداف ایمنی و بهداشت شغلی که با سیاست های آن‌ها هماهنگ شده و ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان را در نظر گرفته است
 • رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد

 


دریافت مشاوره


IATF 16949: سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنعت خودرو سازی

این استاندارد در واقع همان ISO9001 تکمیل شده بر اساس الزامات خودروسازها هست.

تمام خودروسازان مطرح دنیا و از جمله ایران اخذ این استاندارد رو برای تامین کنندگان و پیمانکارهاشون الزامی کرده اند.

 

 


دریافت مشاوره | ثبت نام در دوره آموزشی IATF


استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو 10000

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو 10000 ، از استانداردهای بین المللی ایزو می‌باشد که به عنوان بخشی از سری ISO 10000 استانداردهای مدیریت کیفیت کمیته فنی ISO/TC 176 سازمان ISO ایجادشده است.

استاندارد ایزو 10001، ایزو 10002، ایزو 10003، ایزو 10004، ایزو 10005، ایزو 19011 و … از سری استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 10000 می‌باشند.

استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 10000، می‌توانند به سازمان‌ها در تلاش برای بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت و فرآیندها یا فعالیت هایشان کمک نماید.

 


دریافت مشاوره


ISO 13485: سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

دستگاه های پزشکی از لحاظ مصرف هر چه بیشتر و از کجا استفاده می شوند. دستگاه های پزشکی هنگامی که به صورت ناخودآگاه آماده می شوند و می توانند وضعیت بسیار خطرناکی را برای سلامت انسان ایجاد کنند. بنابراین، استانداردها و معیارهای خاصی برای چنین دستگاه هایی تهیه شده است.

ISO 17025: استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه ها

اين استاندارد بين المللي، الزامات کلي براي احراز صلاحيت انجام آزمون ها و يا کاليبراسيون ها و
همچنين نمونه برداري را معين ميسازد.

اين استاندارد بين المللي، روش هاي استاندارد و روش هاي غير استاندارد و روش هاي توسعه يافته توسط آزمايشگاه که در انجام آزمون و کاليبراسيون بكار گرفته ميشوند، را پوشش ميدهد.

 


استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون


اين استاندارد بين المللي براي همه سازمانهاي انجام دهنده آزمهون يا کاليبراسيون قابل کاربرد مي باشد.

اين استاندارد به عنوان مثال، آزمايشگاه هاي طرف های اول، دوم و سوم، و آزمايشگاه هايي که آزمون و يا کاليبراسيون در آنها تشكيل دهنده بخشي از گواهي محصول و بازرسي مي باشد، را شامل میشود.

 


دریافت مشاوره


ISO 22000: سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.

زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.

ISO 10015: استاندارد مدیریت کیفیت آموزش سازمانی

استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می شود.

این استاندارد از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که این چهار مرحله در شکل زیر دیده می شود.

1- نیازسنجی آموزشی

2- برنامه ریزی

3- اجرا

4- اثربخشی آموزشی


اینفوگرافی نمونه پیاده شده در دپارتمان آموزشی هلدینگ کاسپین


مهندس محمد ابراهیم شیرآقایی

مدیر عامل هلدینگ کاسپین

سرممیز و مشاور ارشد استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، IATF 16949 ، ایزو 45001

مدرس دوره های آموزشی استانداردها و سیستم های مدیریتی در سطح دانشگاه های برتر کشور

 


سوابق حرفه ای در حوزه کیفیت و استانداردسازی

سر مميزی: DAS انگلیس، TUV NORD آلمان، DIMITTO سوییس و  RINA ایتالیا

 • ممیزی و سرممیزی شخص سوم در CB های بین المللی معتبر مستقر در ایران
  • ممیزی و سرممیزی شخص سوم ممیزی شخص سوم سیستم های مدیریت صنایع خودروسازی IATF16949
  • ممیزی و سرممیزی شخص سوم ممیزی شخص سوم سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001
  • ممیزی و سرممیزی شخص سوم ممیزی شخص سوم سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001
  • ممیزی و سرممیزی شخص سوم ممیزی شخص سوم سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001 و OHSAS 18001
  • ممیزی و سرممیزی شخص سوم ممیزی شخص سوم سیستم های مدیریت یکپارچه IMS

کارشناس مسئول تضمین کیفیت شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا – تهران

 • شناسایی، تحلیل و بهینه سازی فرآیندهای سازمان و عضویت در تیم مکانیزاسیون فرآیندهای شرکت
 • مسئول پیاده سازی و ممیزی داخلی ISO 9001 و ISO/TS 16949 و HSE
 • مسئول تهیه روش و سرپرستی تیم اجرایی و ارزیابی 5S

 

سرپرست واحد منبع یابی و ارزیابی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا – تهران

 •  مسئول کلیه تيم هاي ارزيابي پیمانکاران شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
 • ارزیاب و مميز بخش سيستم هاي كيفيت، برنامه ریزی و ایزو در تيم هاي ارزيابي شركت
 • انجام بيش از 300  نفر- روز ارزيابي و مميزي شخص دوم شركت هاي پيمانكار جهت گريد بندي ايشان در زمینه های کاری مختلف مانند قالبسازی، فیکسچرسازی، آبکاری، عملیات حرارتی، پرسکاری، مونتاژ، ریخته گری، مهنذسی، طراحی و…


سوابق پژوهشی

عنوان وضعیت نام ژورنال/کنفرانس
مقاله ISI تحت عنوان:

Two-stage flow-shop scheduling problem with non-identical second stage assembly machines

چاپ شده ژورنال IJAMPT

(ISI Journal)

مقاله تحت عنوان:

Solving Assembly Flowshop Scheduling Problem with Parallel Machines Using Variable Neighbourhood Search

چاپ و ارائه در جلسه اصلی فرانسه – كنفرانس CIE
مقاله تحت عنوان:

راهبرد استراتژيك مديريت زنجيره تامين در طراحي و ساخت قالبها و فيكسچرهاي خودروي مينياتور

چاپ و ارائه در جلسه اصلی تهران- اولين كنفرانس ملي ارتقاي توان داخل
مقاله تحت عنوان:

مدلي جهت تعيين استراتژي مناسب تامين همراه با مطالعه موردي در شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا

ارائه در بخش پانل خودرو تهران- سومين كنفرانس بين المللي لجستيك
مقاله تحت عنوان:

بررسي تاثيرات فرهنگ سازماني بر برون سپاري با مطالعه موردي

چاپ و ارائه در جلسه اصلی تهران- دومین كنفرانس ملي ارتقاي توان داخل
مقاله تحت عنوان:

DESIGNING AND IMPLEMENTING A FRAMEWORK FOR OUTSOURCING

چاپ در کتابچه کنفرانس و ارانه در جلسه اصلی دهمین دوره کنفرانس بین المللی منبع یابی هوشمند – کره جنوبی 2012
مقاله تحت عنوان:

The Impacts of Organizational Culture on Outsourcing

چاپ در کتابچه کنفرانس و ارانه در جلسه اصلی دهمین دوره کنفرانس بین المللی منبع یابی هوشمند – کره جنوبی 2012

مهندس سعید فرهاد

سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه ASCB در زمینه استانداردهای ISO15189 وISO17025 در ایران
ممیز سیستم سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت Globalgroup
ممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه ATK
سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه QAL
ممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه KQR
رئیس آزمایشگاه فنی کالیبراسیون انستیتو پاستور ایران
دبیر شورای ایمنی زیستی انستیتو پاستور ایران
بازنشسته انستیتو پاستور ایران

سوابق تخصصی

نماینده مدیریت و سر ممیز در کمیته مدیریت تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران.
دبیر علمی کمیته سالمت اداری و مقابله با فساد انستیتو پاستور ایران
عضو کمیته راهبردی آموزش و منابع انسانی انستیتو پاستور ایران
مشاور و عضو کمیته ارتقای کیفیت اداره ژنتیک وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
عضو کمیته تضمین کیفیت پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاور بیمارستان فوق تخصصی صارم در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت
مشاور سیستم ها و بهبود روش ها ی معاون توسعه منابع انسانی انستیتو پاستور ایران
عضو کمیته تدوین استاندارد در سازمان استاندارد ایران

مهندس وحید رهنما

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • سرممیز رسمی و بین المللی استانداردهای ISO 9001 ، ISO 45001 و ISO 14001
 • مدیر پروژه گروه مهندسی مشاور نور ( خانه مهندسی صنایع )
 • مدیر پروژه IMS شرکت آرشانیک آوید
 • مدیرپروژه تحقیقاتی مدلسازی ارزیابی ریسک شرکت سایپا
 • دبیر کمیته مهندسی صنایع ،مدیریت و HSE مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه جامع امام حسین جهت اجرای پروژه های علمی و پژوهشی قرارگاه خاتم االنبیاء
 • ممیز داخلی فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی ) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی( تابستان 98
 • ممیز داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان پاییز 98
 • ممیز داخلی دفاتر منطقه ای و نمایندگی های ایساکو در سراسر ایران سال 97 و 98
 • ارزیاب جایزه ملی رضایت مشتری  شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ، شرکت گاز اهواز
 • مشاور استقرار یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO پتروشیمی بندرامام خمینی
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS پتروشیمی ایلام
 • مشاور استقرار 2015:9001 ISO مرکز آموزشی شهید بهشتی جم- بوشهر
 • مشاور مشاور استقرار IMS در شرکت پروپیلن پتروشیم جم
 • ممیز پتروشیمی آبادان
 • ممیز پتروشیمی کارون
 • ممیز پتروشمی قائد بصیر
 • مشاور استقرار نظام آراستگی محیط کار در شرکت پروپیلن پتروشیم جم
 • کارشناس پروژه2015:9001 ISO مهندسی مجدد فرآیند دانشگاه امام صادق
 • کارشناس پروژه BPR مهندسی مجدد فرآیند دانشگاه امام صادق
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO شرکت آبنوس پالایش
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO شرکت الکتروژن
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شركت بهین صنعت افرا ماهان.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در شرکت پیشرو گستر پایتخت.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه HSE در شرکت صنعت پیشه اراک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 در مرکز آموزش بورس ایران.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت یگانه صنعت هوشمند.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت پارت استیل.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 29001، شركت کیمیا پاسارگاد.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت همگام صنعت شمس.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شركت قالبسازی فدک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت پیشرو تجارت مبین.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شرکت حمل و نقل و اتوبوسرانی عمومی.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در شرکت پویا لاستیک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در موسسه گلدیس.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015، شركت آریا دریا.
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت رویین صنعت دقیق
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت معتمدی
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت سیمین قطعه مهر
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت پیشرو گستر شایستگان پایتخت