معرفی همکاران


معرفی همکاران در دپارتمان های زیر

 • دپارتمان آموزش (معاونت اجرایی)
 • دپارتمان مشاوره و پیاده سازی (معاونت اجرایی)
 • دپارتمان توسعه (معاونت اجرایی)
 • دپارتمان سیستم ها و پشتیبانی (مستقل)
 • دپارتمان مالی (مستقل)

محمد جواد تشیعی

مدیر دپارتمان آموزش
کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت محصول
 • ایمیل:tashayoei@caspianec.ir

علیرضا سرداری

سرپرست دپارتمان مشاوره و پیاده سازی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت قطعات یدکی
 • ایمیل:alireza.sardari@caspianec.ir

مریم موسوی

مدیر مالی
کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه حسابداری و مدیریت مالی در شرکت های بازرگانی مختلف

 • ایمیل:m.moosavi@caspianec.ir
مهندس محمد رسولی

محمد رسولی

معاون اجرایی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت فرآیند
 • ایمیل:m97rasouli@caspianec.ir

مینا بشیری

مدیر سیستم ها و پشتیبانی
کارشناس ارشد حسابداری
متخصص و مشاور بودجه و برنامه ریزی سازمان
فعال حوزه بازاریابی
 • ایمیل:bashiry@caspianec.ir

محمدرضا میرایی

کارشناس فرآیندها و پایش عملکرد
کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
 • ایمیل:mr.miraee@caspianec.ir

متین درخشان

مسئول واحد پشتیبانی آموزش
کارشناس مهندسی صنایع
متخصص هوش تجاری و مدیریت فرآیند
 • ایمیل:matin.derakhshan@caspianec.ir

مهدیه رسولی

کارشناس مستندسازی
کاردانی صنایع دستی

سمر عبدالجواد

گوینده و مجری
دکترای مهندسی صنایع

امین نصراوی

کارشناس پشتیبانی سایت
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

حسین خواجه

کارشناس تولیدمحتوا
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

امیرحسین قاسمی

عضو تیم طراحی و تدوین
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

کمیته های تخصصی

با توجه به خدمات گسترده شرکت در زمینه های مشاوره، اجرا و آموزش در حوزه های تخصصی مختلف جهت ساماندهی تخصصی هر یک از حوزه ها کمیته هایی تشکیل شده است.


برای مشاهده اطلاعات هر کمیته تخصصی و آشنایی با خدمات، اخبار و اعضای تیم روی نام آن کلیک کنید


این کمیته ها شامل موارد زیر می باشند:

هر یک از کمیته ها یک شورای مرکزی کمیته داشته و اعضای آن شامل منتورها و سایر اعضای همکار یا دانش پذیران است.

 • سرتیم تخصصی (Technical Head)
 • کارشناس اجرایی کمیته
 • عضو اجرایی کمیته
 • منتورهای تخصصی
 • اعضای تیم

متخصصین

در این لیست متخصصین مطرحی که در امور آموزشی و پروژه ها با ما همکاری داشته اند به همراه حوزه تخصصی آورده شده است:


سعید فرهاد

حوزه استاندارد
کارشناس ارشد مدیریت
کارشناسی شیمی از دانشگاه شریف
سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه ASCB در زمینه استانداردهای ISO15189 و ISO17025 در ایران
عضو کمیته تدوین استاندارد در سازمان استاندارد ایران

وحید رهنما

حوزه بهبود فرآیند
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سرممیز رسمی سیستم های مدیریتی تحت اعتبار IRCA
ارزیاب جایزه ملی رضایتمندی مشتری ایران
مدرس دوره های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

محمد صفری

حوزه زنجیره تامین
دکترای مدیریت زنجیره تامین
دانشجوی پسادکترای مهندسی صنایع
متخصص و مشاور ارشد مدیریت زنجیره تامین

دکتر حسن میرزاحسینیان

حوزه زنجیره تامین
دکترای مهندسی صنایع
مدرس دانشگاه RMIT استرالیا
مشاور ارشد P&G , Coca-cola, Sempermed, Unilever در حوزه شبیه سازی زنجیره تامین