[themesflat_title_section title=”معرفی همکاران”]


معرفی همکاران در دپارتمان های زیر

  • دپارتمان آموزش (معاونت اجرایی)
  • دپارتمان مشاوره و پیاده سازی (معاونت اجرایی)
  • دپارتمان توسعه (معاونت اجرایی)
  • دپارتمان سیستم ها و پشتیبانی (مستقل)
  • دپارتمان مالی (مستقل)

[/themesflat_title_section]

[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”محمد جواد تشیعی” image=”9738″ position=”مدیر دپارتمان آموزش” email=”tashayoei@caspianec.ir”]کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت محصول[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”علیرضا سرداری” image=”9771″ position=”سرپرست دپارتمان مشاوره و پیاده سازی” email=”alireza.sardari@caspianec.ir”]کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت قطعات یدکی[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”مریم موسوی” image=”10129″ position=”مدیر مالی” email=”m.moosavi@caspianec.ir”]کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه حسابداری و مدیریت مالی در شرکت های بازرگانی مختلف[/themesflat_member]

[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”محمد رسولی” image=”9464″ link=”https://caspianec.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C/” position=”معاون اجرایی” email=”m97rasouli@caspianec.ir”]کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)
متخصص مدیریت فرآیند[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”مینا بشیری” image=”9746″ position=”مشاور مدیرعامل” link=”https://caspianec.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C/” email=”bashiry@caspianec.ir”]کارشناس ارشد حسابداری
متخصص و مشاور بودجه و برنامه ریزی سازمان
فعال حوزه بازاریابی
[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”” name=”محمدرضا میرایی” image=”10043″ position=”کارشناس فرآیندها و پایش عملکرد” email=”mr.miraee@caspianec.ir”]کارشناس ارشد مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره تامین)[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”متین درخشان” image=”9707″ position=”مسئول واحد پشتیبانی آموزش” email=”m.derakhshan@caspianec.ir”]کارشناس مهندسی صنایع
متخصص هوش تجاری و مدیریت فرآیند[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”مهدیه رسولی” image=”9743″ position=”کارشناس مستندسازی”]کاردانی صنایع دستی[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”سمر عبدالجواد” image=”9776″ position=”گوینده و مجری”]دکترای مهندسی صنایع[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”امین نصراوی” image=”9775″ position=”کارشناس پشتیبانی سایت”]دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”حسین خواجه” image=”9776″ position=”کارشناس تولیدمحتوا”]کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”” name=”امیرحسین قاسمی” image=”9775″ position=”عضو تیم طراحی و تدوین” link=”https://caspianec.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C/”]دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع[/themesflat_member]
[themesflat_title_section title=”کمیته های تخصصی”]با توجه به خدمات گسترده شرکت در زمینه های مشاوره، اجرا و آموزش در حوزه های تخصصی مختلف جهت ساماندهی تخصصی هر یک از حوزه ها کمیته هایی تشکیل شده است.


برای مشاهده اطلاعات هر کمیته تخصصی و آشنایی با خدمات، اخبار و اعضای تیم روی نام آن کلیک کنید


این کمیته ها شامل موارد زیر می باشند:

هر یک از کمیته ها یک شورای مرکزی کمیته داشته و اعضای آن شامل منتورها و سایر اعضای همکار یا دانش پذیران است.

  • سرتیم تخصصی (Technical Head)
  • کارشناس اجرایی کمیته
  • عضو اجرایی کمیته
  • منتورهای تخصصی
  • اعضای تیم

[/themesflat_title_section][themesflat_title_section title=”متخصصین”]در این لیست متخصصین مطرحی که در امور آموزشی و پروژه ها با ما همکاری داشته اند به همراه حوزه تخصصی آورده شده است:


[/themesflat_title_section]

[themesflat_member name=”سعید فرهاد” image=”9769″ position=”حوزه استاندارد”]کارشناس ارشد مدیریت
کارشناسی شیمی از دانشگاه شریف
سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت موسسه ASCB در زمینه استانداردهای ISO15189 و ISO17025 در ایران
عضو کمیته تدوین استاندارد در سازمان استاندارد ایران

[/themesflat_member]

[themesflat_member name=”وحید رهنما” image=”9964″ position=”حوزه بهبود فرآیند”]کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سرممیز رسمی سیستم های مدیریتی تحت اعتبار IRCA
ارزیاب جایزه ملی رضایتمندی مشتری ایران
مدرس دوره های مدیریت فرآیندهای کسب و کار[/themesflat_member]
[themesflat_member name=”محمد صفری” image=”9759″ position=”حوزه زنجیره تامین”]دکترای مدیریت زنجیره تامین
دانشجوی پسادکترای مهندسی صنایع
متخصص و مشاور ارشد مدیریت زنجیره تامین[/themesflat_member]
[themesflat_member text=”مشاهده پروفایل” name=”دکتر حسن میرزاحسینیان” image=”9755″ position=”حوزه زنجیره تامین”]دکترای مهندسی صنایع
مدرس دانشگاه RMIT استرالیا
مشاور ارشد P&G , Coca-cola, Sempermed, Unilever در حوزه شبیه سازی زنجیره تامین[/themesflat_member]