ثبت نام دوره آموزشی طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی زنجیره تامین با نرم افزار anyLogistix

شروع ثبت نام دوره آموزشی طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی زنجیره تامین با نرم افزار anyLogistix

با همکاری هلدینگ کاسپین، گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران و جمعی از انجمن[…]