نقشه راهبردی

نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل باید به صورت مدل مفهومی دقیق و مشخص تهیه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل باید به صورت مدل مفهومی دقیق و مشخص تهیه شود.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی امین» در نشست بررسی نقشه راهبردی صنعت و تولید داخل که با حضور رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی برگزار شد، اظهار داشت: در تهیه نقشه راهبردی باید به مدل مفهومی کاملا مشخص و دقیق رسید.

وی با اشاره به اهمیت سازوکار اجرایی تصریح کرد: باید در تهیه نقشه راه به ساز و کار آن توجه شود. تعیین بهترین راهبردها بدون تعریف سازوکار اجرایی آن فایده ای ندارد.


سید رضا فاطمی امین


در این نشست «عادل آذر» نیز با اشاره به اینکه کار تهیه و تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور ماه سال جاری نهایی می شود در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باور داریم بدون درگیر کردن نهادهای ذی ربط، سازمان ها و خبرگان و دانشگاه ها و با تایید بخش صنعت این کار به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی اظهارداشت: در تهیه این نقشه ما کنار وزارت صمت در جایگاه مشاور پژوهش میدانی قرار داریم و عقیده داریم باید مرحله به مرحله کار تهیه نقشه با تایید وزارت صمت باشد چون مجری و متولی اصلی این وزاتخانه است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴ فهم مشترک اقتصادی که مانند میثاق نامه می ماند طراحی کرده ایم همچنین بحث رسته ها و زنجیره های صنعتی در سطح جهانی و متولیان آن را نیز تعریف کرده ایم. فهرست قواعد بنیان همچنان در حال احصا است و در پی آن اجرا و پایش را مورد توجه داریم تا براساس تاکید رئیس جمهور و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت سندی قابل اجرا تهیه شود.


تهیه شده توسط دپارتمان تولید محتوای هلدینگ کاسپین | منبع: ایرنا