استاندارد سازی

ایزو و استانداردسازی

خدمات مشاوره شرکت با هدف ایجاد ارزش واقعی به مشتریان ارائه می شود و در راستای بهبود فرآیندها و کیفیت تلاش خواهد شد؛ بنابراین همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد.

مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه هلدینگ، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

بدیهی است جهت اخذ و دریافت گواهینامه های استاندارد مورد نیاز در کنار مشتریان خواهیم بود.

انواع استاندارد‌ها

iso 9001

سیستم های مدیریت کیفیت

استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) است که توسط ایزو (سازمان بین المللی استاندارد سازی) منتشر شده است. این استاندارد اخیرا در سال ۲۰۱۵ به روز شد و به عنوان استاندارد ISO 9001: 2015 نامیده می شود.

به منظور آزاد شدن و به روز رسانی، ایزو ۹۰۰۱ باید توسط اکثریت کشورهای عضو توافق شود تا تبدیل به یک استاندارد بین المللی شناخته شود، که به معنی آن است که توسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است.

نظرسنجی از صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در پایان سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که علیرغم رکود جهانی، تعداد شرکت هایی که استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001 را اجرا کرده اند هنوز هم در سراسر جهان باقی می ماند.

علاوه بر این، اسناد دیگر در خانواده ایزو ۹۰۰۰ که از الزامات ایزو ۹۰۰۱ پشتیبانی می کند، وجود دارد: ایزو ۹۰۰۰ اصطلاحات و اصول پشت ایزو ۹۰۰۱ را تعریف می کند و ایزو ۹۰۰۴ راهنمایی را برای ساختن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ فراهم می کند و همینطور موفقیت آمیز.

 
iso 14001

سیستم مدیریت محیط زیست

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.

این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی در حوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

الزامات کلی استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی عوامل آلوده کننده و استاندارد جنبه های زیست محیطی است. جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.

iso 45001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

هدف از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد یک چارچوب برای مدیریت ریسکهای OH & S است. نتایج مورد انتظار از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت می باید باعث جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و بیماری های کاری شده و همچنین تضمینی برای سلامتی کارکنان و ایجاد محیط کار سالم باشد. در نتیجه، این بسیار مهم است که سازمان برای حذف خطرات و به حداقل رساندن خطرات ایمنی و بهداشتی با نگرش پیشگیری اثربخش و اقدامات حفاظتی اقدام نماید.

اثربخشی و توانایی آن را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، وابسته به تعدادی از عوامل کلیدی است که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • رهبری مدیریت ارشد، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
 • مشاوره و مشارکت کارگران و، در صورت وجود، نمایندگان کارگران
 • تخصیص منابع لازم برای حفظ سیستم
 • سیاست های  OH & Sکه با اهداف و دستورالعمل های کلی استراتژی سازمان  سازگار باشد
 • فرایندهای موثر برای شناسایی خطرات، کنترل خطرات OH & S و استفاده از فرصت ها مربوطه
 • ارزیابی عملکرد مداوم و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود آن‌
 • یکپارچگی سیستم مدیریت OH & S با فرآیندهای کسب و کار سازمان
 • اهداف ایمنی و بهداشت شغلی که با سیاست های آن‌ها هماهنگ شده و ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان را در نظر گرفته است
 • رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد
ISO 17025

 استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه ها

اين استاندارد بين المللي، الزامات کلي براي احراز صلاحيت انجام آزمون ها و يا کاليبراسيون ها و
همچنين نمونه برداري را معين ميسازد.

اين استاندارد بين المللي، روش هاي استاندارد و روش هاي غير استاندارد و روش هاي توسعه يافته توسط آزمايشگاه که در انجام آزمون و کاليبراسيون بكار گرفته ميشوند، را پوشش ميدهد.

اين استاندارد بين المللي براي همه سازمانهاي انجام دهنده آزمهون يا کاليبراسيون قابل کاربرد مي باشد.

اين استاندارد به عنوان مثال، آزمايشگاه هاي طرف های اول، دوم و سوم، و آزمايشگاه هايي که آزمون و يا کاليبراسيون در آنها تشكيل دهنده بخشي از گواهي محصول و بازرسي مي باشد، را شامل میشود.

 

IATF 16949

سیستم مدیریت کیفیت ویژه‌ی صنعت خودروسازی

این استاندارد در واقع همان ISO9001 تکمیل شده بر اساس الزامات خودروسازها هست.

تمام خودروسازان مطرح دنیا و از جمله ایران اخذ این استاندارد رو برای تامین کنندگان و پیمانکارهاشون الزامی کرده اند.

ISO 22000

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.

زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.

نماید.

استانداردهای سری ISO 10000

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو 10000

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو 10000 ، از استانداردهای بین المللی ایزو می‌باشد که به عنوان بخشی از سری ISO 10000 استانداردهای مدیریت کیفیت کمیته فنی ISO/TC 176 سازمان ISO ایجادشده است.

استاندارد ایزو 10001، ایزو 10002، ایزو 10003، ایزو 10004، ایزو 10005، ایزو 19011 و … از سری استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 10000 می‌باشند.

استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 10000، می‌توانند به سازمان‌ها در تلاش برای بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت و فرآیندها یا فعالیت هایشان کمک نماید.

ISO 10015

استاندارد مدیریت کیفیت آموزش سازمانی

استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می شود.

این استاندارد از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که این چهار مرحله در شکل زیر دیده می شود.

1- نیازسنجی آموزشی

2- برنامه ریزی

3- اجرا

4- اثربخشی آموزشی


هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

به ما اعتماد کردند

 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شركت بهین صنعت افرا ماهان.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در شرکت پیشرو گستر پایتخت.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه HSE در شرکت صنعت پیشه اراک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 در مرکز آموزش بورس ایران.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت یگانه صنعت هوشمند.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت پارت استیل.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 29001، شركت کیمیا پاسارگاد.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت همگام صنعت شمس.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شركت قالبسازی فدک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO/TS 16949، شركت پیشرو تجارت مبین.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2008، شرکت حمل و نقل و اتوبوسرانی عمومی.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در شرکت پویا لاستیک.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه IMS در موسسه گلدیس.
 • مشاوره در پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015، شركت آریا دریا.
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت رویین صنعت دقیق
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت معتمدی
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت سیمین قطعه مهر
 • مشاوره در پیاده سازی، اجرا و دریافت گواهینامه IATF 16949:2016 شرکت پیشرو گستر شایستگان پایتخت
 •  

 

دریافت مشاوره