نگاهی به مفهوم گیمیفیکیشن (بازی‌کاری) و کاربرد آن در بازاریابی

نگاهی به مفهوم گیمیفیکیشن (بازی‌کاری) و کاربرد آن در بازاریابی

گیمیفیکیشن کلمه‌ای است که قدمت چندانی ندارد. برای این کلمه مانند بسیاری از کلمات دیگر زبان […]