مدیریت چابک

Agile چیست

بر اساس آمار حدود 71 درصد شرکت‌ها از سیستم مدیریت پروژه چابک یا agile  برای مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند. از ... ادامه مطلب