استاندارد اروپا CE

استاندارد اروپا | CE

نشان CE یک نشان اجرایی است که نشانگر انطباق با استانداردهای بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست، برای محصولات فروخته شده در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است. ... ادامه مطلب