منابع انسانی

منابع انسانی از اصلی ترین عوامل تولید و مهمترین داشته و سرمایه یک سازمان به شمار می آید که اساسی ترین نقش را در اعتلا و دستیابی به اهداف سازمان ها ایفا می کند. نیروی انسانی بعنوان مهمترین منبع هر سازمان یکی از چالش برانگیزترین مباحث در مدیریت و رهبری سازمان ها می باشد و مدیران در این بخش با مشکلات عدیده و گوناگونی روبرو هستند که در صورت عدم توجه ویژه به این بخش باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیاد و جبران ناپذیر به سازمان خود می گردند.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

مشاوران حوزه HR هولدینگ کاسپین، با برنامه ریزی های مناسب، زمینه استفاده اصولی از منابع انسانی که در اختیار مدیران سازمان ها می باشد را فراهم تا از این طریق سازمان تحت نظارت آنها از خروجی مطلوب برخوردار گردد. کارآمد سازی نیروی انسانی از مهمترین برنامه های مشاوره مدیریت در این بخش است که ضمن ایجاد مزیت رقابتی به پیشبرد کسب و کار و موفقیت سازمان ها کمک شایانی می کند.

محصولات و دوره‌‌های آفلاین

تیم تخصصی کاسپین توانایی برگزاری دوره های آموزشی زیر را در حوزه زنجیره تامین دارد:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی مدل 34000 تعالی منابع انسانی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی دوره جامع جذب و استخدام حرفه ای

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی طراحی و پیاده سازی برند کارفرمایی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی مصاحبه شایستگی محور

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی تیمسازی مدیریت تیم و کارتیمی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی انگیزه بخشی به کارکنان

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی استعدادیابی انتخاب شغل و توسعه مسیر شغلی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر