مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

متدولوژی ‌های مهم مهندسی ‌مجدد فرآیند های کسب و کار (BPR)

فهرست مطالب

در این مقاله به مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار، بهبود فرآیند های کسب و کار، متدولوژی های مهندسی مجدد میپردازیم. از نظر معنایی واژه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار یا BPR ، به معنای تفکر مجدد، بازطراحی رادیکالی (اساسی) فرآیند های کسب و کار، جهت بهبود چشمگیر براساس شاخص های کلیدی عملکرد (هزینه، کیفیت و سرعت و …) است.

ایده باز مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار عبارت است از : کسب و کار موثرتر و کارآمد تر ، انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتر سازمانها برای سهام داران، مشتریان و کارمندان سازمان. به خدمت گرفتن ساختار سازمانی برای تسهیل گردش کار به شکل نابتر*(Leaner) و مناسبتر(Fitter) و در نهایت بهبود فرآیند های کسب و کار و تولید و خدمت رسانی بهتر سازمانهاست.

کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی در مورد روش‌شناختی‌های مهندسی‌مجدد منتشرشده که در هریک از آن‌ها، متدولوژی‌هایی با دیدگاه و طرز تفکر متفاوتی ارائه شده‌اند. یعنی هر یک از این متدولوژی‌ها با تأکید و اصرار بر یک جنبه خاص توسعه‌یافته‌اند، لذا هنوز یک‌رویه گام‌به‌گام و استاندارد برای مهندسی‌مجدد وجود ندارد و هریک دارای مزایا و معایبی می‌باشند.

از طرفی اکثر این متدولوژی های مهندسی مجدد توسط صاحب‌نظران خارجی ارائه‌شده که مبتنی بر شرایط خاص و محیط کسب‌وکار آن کشورها بیان‌شده‌اند. در اینجا به متدولوژی‌های مهمی که برای مهندسی‌مجدد مطرح‌شده‌اند‌، اشاره می‌گردد.


بهبود فرآیند های کسب و کار/BPR


 

انواع متدولوژی های مهندسی مجدد

اول-متدولوژی ابلنسکی در کتاب مهندسیمجدد و مدیریت دگرگونسازی سازمانها

1) بدانید که چه می‌خواهید.

 • درک نیاز و دگرگون‌کردن
 • تحلیل ذینفعان‌کلیدی و نیازهای آن‌ها
 • چارچوبی برای موفقیت

2) برنامه‌ریزی کنید.

 • رئوس برنامه پیشنهادی دگرگونی
 • فرآیند برنامه‌ریزی

3) اجرا کنید.

 • تکنیک‌های فنی
 • تکنیک‌های فرهنگی

4) سنجش و ارزیابی برنامه دگرگونی

 • کنترل و بازبینی عملیات
 • کنترل نتایج

5)دگرگونی در خود دگرگونی و دستیابی به دگرگونی مداوم

 • دگرگونی در خود دگرگونی
 • دگرگونی مداوم

دوم- هریسون و پرات

 1. تعریف نیازمندی‌های مشتری و اهداف برای فرآیندها
 2.  نقشه و اندازه‌گیری‌کردن فرآیند موجود
 3.  تجزیه‌وتحلیل و پیرایش فرآیند موجود
 4. طراحی فرآیند مهندسی‌مجدد شده.
 5. اجرای فرآیند مهندسی‌مجدد شده.

سوم- متدولوژی همر و چمپی

این متدولوژی های مهندسی مجدد از نوع دیدگاه مدیریتی می‌باشد و با توجه به شرایط پروژه موردنظر استفاده می‌شود.

 1.  تهیه نقشه فرآیندها
 2.  گزینش فرآیندها برای طرح‌ریزی دوباره
 3.  درک فرآیندها
 4. طراحی دوباره فرآیند

چهارم- متدولوژی فیوری

 1.  مشخص‌کردن جهت‌گیری‌ها
 2.  الگوبرداری و خط مبنا
 3. به وجود‌آوردن دورنما
 4.  پرداختن به مسائل پیرامون پروژه‌ها
 5. طراحی‌مجدد
 6. اجرا کردن تغییرات
 7. بهبود مستمر

پنجم- متدولوژی مایر

 1.  ترغیب‌کردن مهندسی‌مجدد
 2.  توجیه‌کردن مهندسی‌مجدد
 3.  برنامه‌ریزی مهندسی‌مجدد
 4.  تجزیه‌وتحلیل وضعیت جاری (AS-IS)
 5.  طراحی آنچه که باید باشد. (TO-BE)
 6.  اجرا

ششم متدولوژی خانم مریم علوی و آقای یو یانچین 

1) آغاز

انتخاب فرآیندهایی که باید مهندسی‌مجدد شوند.

 1. سازمان‌دهی تیم مهندسی‌مجدد
 2. توسعه اهداف مهندسی‌مجدد

2) آنالیز

در این مرحله تیم مهندسی‌مجدد فرآیندهای موجود را ارزیابی و مستند می‌کنند‌ و یک مبنا برای میزان بهبودهای بعد بنا می‌کنند.

 1. طراحی مجدد
 2. مطالعات آزمایشی
 3. پیاده‌سازی

 

 


هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی


هفتم- متدولوژی ارائه‌شده مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار توسط آقایان دانیل موریس و جول براندون در کتاب مهندسیمجدد فرآیندهایتان.

1) شناخت نیازهای مشتری

2) درک شامل؛

 1. درک کامل از فرآیندها
 2. درک ابزار توسعه فرآیندها

3) طراحی ریشه‌ای مجدد

4) تعیین هدف‌های کیفی

5) تشکیل تیم‌های چندمنظوره

6) ساده‌سازی و به کار بستن ابزارها و تکنیک‌ها

7) بهبود فرآیند های کسب و کار


هشتم– متدولوژی آندردون

1) استراتژی و توسعه دورنما

2) به وجود آوردن علایق و خواسته‌ها

3) ادغام و بهبود شرکت‌ها

4) توسعه‌ی راه‌حل‌ها

 


نهم- متد ارائه‌شده در مقاله مهندسیمجدد فرآیندها چاپ مجله انفورماتیک توسط شرکت داده‌پردازان

1) تجسم فرآیندهای‌جدید

 • مناسب‌ترین فرآیند، آن‌هایی هستند که احتمال موفقیت در آن‌ها بیشتر است.
 • فرآیند‌های شکسته شده(مشکل‌زا)
 • لزوم تماس بیش‌ازحد مجریان باهم برای انجام یک یا دو فرآیند.

2) ایجاد تغییرات مقدماتی

3) تشخیص شکل‌ها

4) مرحله طراحی‌جدید

5) بازسازی

6) نظارت بر فرآیند جدید

 


دهم– متدولوژی آقایان دانپورت و شورت از MIT

1) دیدگاه‌ها و هدف‌های فرآیندها

2) تشخیص فرآیندهایی که باید طراحی شوند.

3) فهم و اندازه‌گیری فرآیندهای فعلی

4) تشخیص فرصت‌های IT

5) طراحی و ساخت یک نمایه از فرآیند

6) تعریف: تعریف اهداف وظیفه‌ای، استراتژی مدیریت‌رویایی برای اینکه فرآیندها در مسیر خود تعقیب و بنانهاده شوند، داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات برای شروع بهبود فرآیند مبنا قرارگیرند.

7) آنالیز: تجزیه‌وتحلیل فرآیندها برای حذف فرآیندهای غیر ارزش‌افزوده، ساده‌سازی حذف فرآیندهای غیر ارزش‌افزوده و آزمایش همه فرآیندها برای تعریف بیشتر متغیرهای کارایی و اثرپذیری.

8) ارزیابی

9) طرح: طرح پیاده‌سازی با توسعه جزئیات، تجهیزات، آثار پایه، هزینه‌ها، درآمدها و برنامه

10) بهبود: استخراج داده‌های موردنیاز از طرح برای تجزیه‌وتحلیل‌های نهایی اقتصادی که به‌وسیله مدیران میانی برای تصویب درنظرگرفته شده با بهبود‌های فرآیند موردنظر هر داده مرتبط و تغییرات سیستم

11) اجرا: اجرا فرآیندها و تغییرات داده‌شده را تصویب می‌کند.


یازدهم- متد ارائهشده توسط وزارت دفاع آمریکا

BPR/مهندسی مجدد/بهبود فرآیند های کسب و کار


دوازدهممتدولوژی آقای منگانلی از شرکت گیت وی

ایشان چهار مرحله را برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار سریع ارائه داده‌اند:

 1.  آماده‌سازی
 2.  تشخیص
 3.  دیدگاه
 4.  راه‌حل از دیدگاه تکنولوژیکی و پرسنلی و انجام دگرگونی

سیزدهممتدولوژی PI توسط آقای هاربور

این متدولوژی های مهندسی مجدد دارای قدم‌های زیر می‌باشد که با شناسایی اضافات، سعی در حذف آن دارد.

 1.  تعیین حدود فرآیند
 2.  تعیین قدم‌های فرآیند
 3.  جمع‌آوری داده‌های مربوط به فرآیند
 4.  آنالیز داده‌های جمع‌آوری‌شده
 5.  تشخیص نواحی قابل توسعه
 6.  انجام توسعه
 7. اجرا و نظارت بر توسعه داده‌شده

 


هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی


چهاردهم- متدولوژی PIP

 1. تعیین آرمان‌ها، مأموریت‌ها، اهداف، استراتژی‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار
 2.  تعیین محدوده برای BPR
 3. مدل‌سازی فرآیند
 4.  آنالیز فرآیند
 5.  تعیین فرآیندهای جدید
 6. بالانس، تخصیص منابع  و اجرای فرآیندهای جدید
 7.  ارزیابی عملکرد فرآیندها

پانزدهمیک الگوریتم سیستماتیک توسط آقایان هام و لی

در الگوریتم معمول و کلی، یک دید سیستماتیک برای اجرا BPR  وجود ندارد، و فعالیت‌ها و فرآیندهای مستقل از هم فرض می‌شوند، درحالی‌که در واقعیت چنین نبوده و فعالیت‌ها و فرآیندها همبستگی دارند. با توجه به این مقوله، الگوریتم هام  و لی با در نظر گرفتن رابطه بین فعالیت‌ها و فرآیندها شکل‌گرفته است.

قدم 1: تعیین اهداف

این اهداف با توجه به جهت‌دهی‌های اصلی سازمان تعیین می‌شود. بنابراین هر یک از این فرآیندها ممکن است به یک یا چندتابع هدف وابسته باشند.

قدم 2: تشکیل ساختار فعالیت‌ها

طبقه‌بندی‌های مختلفی از فعالیت‌ها مشخص می‌شود که این طبقه‌ها را می‌توان به عناوینی نظیر خرید، تهیه مواد، کنترل تولید، بازاریابی و غیره تقسیم‌بندی کرد.

قدم 3: ارزیابی فرآیندها

توالی فعالیت‌هایی که منجر به یک فرآیند خاص می‌شود تعیین‌شده، و وزن هر یک از این فرآیندها از هدف‌های کلی، تعیین می‌گردد.

قدم 4: ارزیابی روابط بین فعالیت‌ها

ورودی و خروجی هر یک از فرآیندها مشخص می‌شود(اطلاعات مواد و محصول) برای هر یک از فعالیت‌ها، متغیر تعیین عملکرد آن فعالیت استخراج می‌گردد(مقدار محصول تولیدشده توسط هر نفر- ساعت، زمان انجام فعالیت، نرخ شکست و … )

قدم 5) آنالیز فشرده

اهمیت هر یک از فعالیت‌ها به کمک متغیرهای تعیین عملکرد مشخص می‌گردد.

قدم 6) تهیه طرح مهندسی مجدد

در این قدم، جزییات توالی فعالیت‌ها و وزن هر یک از آن‌ها و منابع سازمان تعیین می‌گردد. این طرح شامل پریودهای طراحی مجدد، احتیاج‌های پرسنل، زمان‌بندی سرمایه‌گذاری، تعیین وظیفه کاری گروه‌ها و ارزیابی آن‌ها می‌باشد.

قدم 7) تخمین نتایج موردنیاز

با توجه به اهداف فعالیت‌ها و فرآیندها، نتیجه حاصله، تخمین زده می‌شود. اگر اهداف تخمینی با اهداف مورد انتظار، اختلاف معنی‌داری داشت، آنگاه اهداف فعالیت‌ها تعدیل می‌گردد.


شانزدهممتدولوژی SURI  توسط آقای سیروس

 1. برنامه‌ریزی استراتژیک
 2. درک فرآیندها
 3. طراحی مجدد
 4.  پیاده‌سازی

هفدهممتدولوژی حمیدرضا یوسفی

 1.  اهداف، چشم‌اندازها و دیدگاه‌ها
 2.  آغاز
 3. تشخیص مشکلات
 4.  طراحی موجود
 5. ساختاردهی مجدد

هجدهم- متدولوژی کلین

 1. آماده‌سازی: در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می‌شوند.
 2. تشخیص: توسعه مدل‌های مشتری مدار برای فرآیندهای کسب‌وکار
 3. انتخاب: انتخاب فرآیندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد
 4. راه‌حل: تعریف نیازهای فنی برای فرآیندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی
 5. انتقال: اجرای مهندسی مجدد

نوزدهممتدولوژی گاها

1-چشم‌انداز: به تصویر کشیدن پروژه مهندسی‌مجدد توسط تعهد مدیریت، تشخیص، فرصت‌های مهندسی‌مجدد، هم‌راستایی با استراتژی‌های کسب‌وکار و تعریف‌های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات

2- اقدامات اولیه: سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملکرد

3- تشخیص: مستند کردن فرآیندهای موجود و تشخیص شکاف‌ها در عملکرد

4- آلترناتیوها: تعریف جایگزین‌ها، نمونه‌های اولیه و انتخاب زیر ساخت های فناوری اطلاعات

5- احیا و نوسازی: اجرای مهندسی مجدد و نصب مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مؤلفه‌های کسب‌وکار

6- مانیتورینگ: تشخیص اندازه‌گیری‌های عملکرد و بهبودهای مستمر


بیستم- متدولوژی جوهانسون

1-کشف: تنظیم استراتژی‌ها و چشم‌انداز برای کسب‌وکار

2- طراحی مجدد

3- طراحی مجدد کلیه فعالیت‌ها، مهارت‌ها و فرآیندها

4- تحقق: تکنیک‌های مدیریت تغییر؛ سازماندهی تیم مهندسی مجدد، ارتباطات، اندازه‌گیری عملکرد و مدیریت تغییر.


بیست و یکم- متدولوژی پتروزو و استپر

1- کشف: تشخیص مسئله تنظیم اهداف، تشخیص فرآیندها برای طراحی مجدد و شکل دادن تیم مهندسی مجدد

2- جستجو و جمع‌آوری کردن: تجزیه‌وتحلیل فرآیند، مستندسازی، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات

3- نوآوری و ساخت: تفکر مجدد در خصوص فرآیندها

4- سازماندهی مجدد، آموزش و ابزارسازی مجدد: اجرای فرآیندهای جدید و آموزش فناوری نوین


بیست و دوممتدولوژی بارت

1- دوران نهفتگی ؛ انتخاب اعضای تیم، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطلاعات

2- تفکر هدفمند: تشخیص فرصت‌های بهبود و راهکاری‌های جایگزین طراحی مجدد فرآیندها

3- کشف حقیقت: انتخاب روش اجرایی، انگیزش تیم و تعهد

4- آزمایش و یادگیری: شروع آزمایش با نمونه‌های اولیه فرآیندهای پیشنهادشده


بیست و سوممتدولوژی کتینگر

1- چشم‌انداز: استقرار تعهد مدیریت و چشم‌انداز، کشف فرصت‌های مهندسی مجدد، تشخیص اهرم‌های فناوری اطلاعات انتخاب فرآیندها برای طراحی مجدد

2- اقدامات اولیه : اطلاع‌رسانی به عناصر سازمان، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، برنامه‌ریزی پروژه، تشخیص مشتریان خارجی فرآیند، نیازسنجی، تنظیم اهداف عملکرد

3- تشخیص: مستند کردن فرآیندهای موجود، تجزیه‌وتحلیل فرآیندهای مجدد

4- طراحی مجدد: تشخیص و تجزیه‌وتحلیل فرآیندهای جدید، تهیه نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرآیندهای جدید، طراحی ساختار منابع انسانی، طراحی و تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های اطلاعاتی

5- نوسازی و احیاء: سازماندهی مجدد قواعد مربوط به منابع انسانی، اجرای مؤلفه‌های سیستم‌های اطلاعاتی، آموزش کاربران.

6- ارزیابی: ارزیابی عملکرد فرآیندها، برنامه بهبود مستمر


بیست و چهارم- متدولوژی کوپرز و لیبرند

1- تشخیص: فرآیندهای فعلی مشخص می‌شوند.

2- مدل کردن فرآیندهای جاری: با مدل کردن فرآیندهای جاری، نقاط قوت و ضعف آن‌ها مشخص می‌شود.

3- انتخاب: راهکارهای جایگزین موجود جهت طراحی آزمایش‌شده و بهترین آن‌ها انتخاب می‌گردد.

4- اجرا: فرآیندهای طراحی‌شده به اجرا گذاشته می‌شوند.


بیست و پنجم- متدولوژی تگزاس اینسترومنت

 1. آماده‌سازی
 2. درک و تشخیص
 3. طراحی مجدد
 4. اجرا

بیست و ششم متدولوژی راسمن

 1. تعریف مسئله و سازماندهی آن
 2. تجزیه‌وتحلیل فرآیند، تشخیص و طراحی مجدد
 3. اجرای فرآیندهای جدید طراحی‌شده

 


      بیست و هفتممتدولوژی کندور

 1. توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرآیند
 2. درک فرآیندهای موجود
 3. تشخیص فرآیندها برای طراحی مجدد
 4. تشخیص اهرم‌های تغییر (فناوری اطلاعات)
 5. به‌کارگیری فرآیندهای جدید
 6. عملیاتی کردن فرآیندهای جدید
 7. ارزشیابی فرآیندهای جدید
 8. بهبود فرآیند های کسب و کار

 

 

 


هدف ما در هلدینگ کاسپین بهینه سازی مقالات با رویکرد ارائه ارزش به خوانندگان میباشد. خواهشمندیم با ارائه نظر

در قسمت دیدگاه در پایان مقاله و بیان موضوعات مورد نظر ما را در راستای رسیدن به این هدف یاری نمایید.

 


تهیه شده توسط گروه تولید محتوای هلدینگ کاسپین | نویسنده : محسن کیان


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید