روش های انگیزه دادن به کارمندان

روش های انگیزه دادن به کارمندان

کسب رضایت کارمندان به عنوان اساس و پایه راه های انگیزه دادن به کارمندان نقش مهمی را در صنعت کسب و کار ایفا می نماید. تحقیقات گسترده ای که بر روی کارمندان و کارگران انجام شده است نشان می دهد که کارگران و کارمندان راضی، ساعات بیشتری را به کار می پردازند و تعهد کاری در آنان بیشتر می باشد. انگیزش کارمندان تاثیرات بالقوه ای بر سازمان و به تبع آن بر یک کشور دارد. انگیزش لازمه و سازنده انسان شاد می باشد. امید به آینده و داشتن آینده ای روشن و مترقی به کارمندان قدرتی مافوق تصور برای شکستن محدودیت های مختلف در انجام کارها می بخشد.

تحسین کارکنان/رضایت کارمندان

 

برخی از راه های انگیزه دادن به کارمندان عبارتند از:

 

پاداش:

افراد به طریقه های مختلف و روش های مختلفی که به آنها اعتقاد دارند به دنبال اضافه پرداخت در شغلشان برای تلاش هایشان هستند. آنان انتظار دارند که عملکرد شغلی خوب منجر به دستیابی به اهداف سازمانی شود و به نوبه خود برآورده شدن اهداف و نیازهای فردی آنها را در پی داشته باشد. این انتظار باعث می شود که مدیران به فکر ارضای این انتظار، در قالب پاداش بیفتند.

حقوق بارزترین فاکتور پاداش، برای راضی کردن افراد مستعد می باشد. در تحقیق میدانی که در سال 2018 در میان نیروی کار هندی صورت گرفت، حقوق و مزایای کارمندی همچنان به عنوان یک محرک برتر در میان تمام حالات تشویقی معرفی شد.

 در نظرسنجی دیگری که بر روی منابع انسانی صورت گرفت، در حدود 48 درصد از پاسخ دهندگان، از 30 کشور شرکت کننده در نظرسنجی و بیش از 175 هزار نفر در سراسر جهان عامل انگیزشی حقوق را بالاتر از سایر عوامل دانستند. عوامل ایجادی تعادل کار- زندگی و امنیت شغلی در رده های دیگر قرار گرفتند. همچنین این نظرسنجی نشان داد که مردان، سازمان ها را با رهبران قوی ترجیح می دهند؛ در حالی که زنان کارفرمایانی را پیدا می کنند که ارائه دهنده برنامه های آموزشی قوی باشند. پیشرفت شغلی و مدیریت قوی به ترتیب چهارمین و پنجمین نیروهای انگیزشی کارمندان اعلام شد.

 

برای رزرو جلسه مشاوره منابع انسانی از مشاوران هلدینگ کاسپین کلیک کنید

 

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

ایجاد چالش در کار:

چالش های فراروی کارکنان همیشه محرکی قوی برای کار بیشتر و البته دقیق تر بوده است. چالش به نوعی در غنی کردن شغل و کسب و کار کمک می نماید. تشکیل گروه های کاری طبیعی، ایجاد روابط مشتری مدار، ایجاد بوروکراسی و سلسله مراتب در کار و داشتن کانالهای بازخورد می تواند به غنی سازی شغل کمک نماید. چالش در کار از بهترین راه های انگیزه دادن به کارمندان است.

استفاده از نشان لیاقت:

افزایش شایستگی به نوعی افزایش حقوق را در پی خواهد داشت. نشان لیاقت نیز می تواند به عنوان یک نماد ویژه، کارمندان را به تکاپوی بیشتر در حرفه خود تشویق کند. البته استفاده از نشان لیاقت، محدود و با فاصله زمانی زیاد (سالانه) باشد.


استفاده از جوایز موردی لحظه ای:

این جوایز با اصول انگیزش سازگار هستند و مشروط به عملکرد خوب می باشند و در سازمان ها به محض مشاهده عملکرد خوب به کارمندان اعطا می شود.

 

استفاده از پرداخت های مبتنی بر مهارت:

این پرداخت ها مبتنی بر طیف و عمق مهارت و دانشی که در کار کارمندان مشاهده می شود، پرداخت می شود. این پرداخت مبتنی بر مهارت، با اصول نظریه انگیزش سازگار می باشد. چرا که این انگاره را در افراد تقویت می کند، که این پرداخت، در ازای تحقق پتانسیل های آنان است. استفاده از این پرداخت ها از بهترین راه های انگیزه دادن به کارمندان است.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

 

تقدیر کارمندان در محیط های عمومی و تجلیل از آنان:

این عامل نیز بسیار در انگیزه دادن به کارمندان موثر است. حس کرامت انسانی که به افراد داده می شود در کنار تجلیل از شاخصه های اخلاقی این مهم را تامین می نماید. اینکه موقعیت شغلی آنان تایید شود و حالت رسمی به خود بگیرد و حس افتخار آمیز آن در این عامل خلاصه شده است. 

 

ایجاد فرصت های آموزشی جهت پیشرفت کارمندان:

کارمندان همواره دنبال آموزش هایی هستند که پیشرفت آنان را سبب شوند.این آموزش ها می تواند جنبه های مختلف زندگی آنان را تحت الشعاع قرار دهد.

 

ایجاد مدیریت و رهبری قوی در کار:

کارمندان سازمانها همواره به واسطه عملکرد قوی مدیران خود به وجد می آیند و این فاکتور از مهمترین راه های انگیزه دادن به کارمندان می باشد.

 

 

تهیه شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید