ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

در این مقاله مطالبی در خصوص ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست بیان میشود.

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال با

قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد ،( ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۴۰۰۰ (ISO 14000) با سيستم

مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود.


ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست


سری استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ (ISO 14000) با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط

زيست فراهم آورده است.

چراISO 14001 ویرایش می شود؟

همه استانداردهای ISO هر پنج سال جهت اعمال تغییرات مورد نیاز با شرایط موجود و مرتبط با بازار کنونی بازنگری می شوند.

ISO 14001: 2015 پاسخگوی آخرین روندها می باشد و از سازگاری با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ISO 9001 اطمینان حاصل می کند.

تغییرات اصلی استاندارد شامل چه مواردی هستند؟

–  مدیریت ریسک

نسخه جدید نیاز به مدیریت بهتر ریسک را با تاکید بیشتری بر رهبران سازمان به منظورترویج مدیریت زیست محیطی پوشش می دهد.

– مدیریت زیست محیطی استراتژیک

مدیریت زیست محیطی یک نقش برجسته در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان دارد. نیاز جدید به درک کلی از سازمان به منظور شناسایی فرصت هایی

برای سازمان و محیط زیست لحاظ شده است.

تمرکز ویژه بر روی مسائل و تغییر شرایط مربوط به نیازها و انتظارات ذینفعان از جمله الزامات قانونیو شرایط محیطی محلی، منطقه ای یا جهانی است که

می توان دبر سازمان تاثیر بگذارد، و یا توسط، سازمان تحت تاثیر قرارگیرد.

– رهبری

برای اطمینان از موفقیت سیستم، یک بند جدید مرتبط با مسئولیت های خاص کسانی که در نقش رهبری قرار دارند جهت ترویج مدیریت زیست محیطی در سازمان اضافه شده است.


ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست


– حفاظت از محیط زیست

انتظارات از سازمان به منظور اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از محیط زیست از آسیب و تخریب، مطابق با چارچوب سازمان گسترش یافته است.

متن اصلاح شده به اقداماتی شامل پیشگیری از آلودگی، استفاده از منابع پایدار، کاهش تغییرات آب و هوا و سازگاری، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم،

و غیره تاکید کرده است.

– عملکرد زیست محیطی

با توجه به مفهوم بهبود مستمر یک تغییر در تاکید از بهبود سیستم مدیریت به بهبود عملکرد زیست محیطی وجود دارد. سازگار با تعهدات سیاست سازمان ،

سازمان ملزم به کاهش تولید گازهای گلخانه ای، فاضلاب و زباله می باشد.

– چرخه حیات

علاوه بر نیاز فعلی مدیریت جنبه های زیست محیطی مرتبط با محصولات و خدمات تهیه شده، سازمان نیاز به گسترش کنترل و نفوذ بر اثرات زیست محیطی

مرتبط با استفاده از محصول و مراحل پایان زندگی و دفع پسماندهای محصول دارد.

– ارتباطات

توسعه استراتژی ارتباطات با تاکید برابر بر ارتباطات داخلی و خارجی اضافه شده است.

شامل نیاز به ارتباط با اطلاعات سازگار و قابل اعتماد و ایجاد مکانیسمی برای افراد تحت کنترل سازمان به منظور ایجاد پیشنهاداتی در مورد بهبود سیستم

مدیریت زیست محیطی می شود.

تصمیم به برقراری ارتباطات خارجی توسط سازمان حفظ شده است.

اما نیاز به در نظر گرفتن گزارش اطلاعات حساب مورد نیاز سازمان های نظارتی و انتظارات سایر اشخاص ذینفع نیز می باشد.


مشاوره هلدینگ کاسپین


–  مستندات

منعکس کننده تکامل سیستم های مبتنی بر کامپیوتر برای اجرای سیستم های مدیریت می باشد.

روی واژه “اطلاعات مستند”، به جای “اسناد” و “پرونده” ویرایش شده است.

ستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد.

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر 2015 منتشرشده است.

فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال 2011 توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر 2015 ویرایش جدید

استاندارد ایزو 14001 منتشر شد.

ساختار استاندارد ایزو 14001 در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از

ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است.

در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد

صورت می‌گیرد.

استاندارد  ISO 14001:2015 ، راهنمایی جهت دستیابی سازمان‌ها به نتایج مورد انتظار محیط‌ زیست می‌باشد نتایج مورد انتظار شامل

 

  • بهبود عملکرد محیط‌زیست
  • انجام تعهدات انطباق مرتبط با محیط‌زیست،
  • دستیابی به اهداف محیط‌زیست.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی


استاندارد ISO 14001:2015

بندهای استاندارد ایزو 14001

1 دامنه کاربرد

2    مراجع الزامی
3    تعاریف و اصطلاحات
3.1 اصطلاحات مرتبط با سازمان و رهبری
3.2 اصطلاحات مرتبط با طرح‌ریزی
3.3 اصطلاحات مرتبط با پشتیبانی و عملیات
3.4 اصطلاحات مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبود
4.   محیط سازمان
4.1  درک سازمان و محیط آن
4.2    درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
4.3    تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت محیط‌ زیست
4.4    سیستم مدیریت محیط‌ زیست
5 رهبری
5.1 رهبری و تعهد
5.2 خط‌مشی محیط‌ زیست
5.3 نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی
6. طرح‌ریزی
6.1  اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها
6.1.1  کلیات
6.1.2 جنبه‌های محیط‌ زیست
6.1.3 پذیرش تعهدات
6.1.4 طرح‌ریزی اجرا
6.2 اهداف محیط‌زیست و طرح‌ریزی برای دستیابی به آن‌ها
6.2.1 اهداف محیط‌زیست
6.2.2 طرح‌ریزی اقدامات جهت دستیابی به اهداف محیط‌ زیست
7.  پشتیبانی
7.1 منابع
7.2 صلاحیت
7.3  آگاهی
7.4  ارتباطات
7.4.1  ارتباط داخلی
7.4.2  ارتباط خارجی
7.4.1  کلیات
7.4.2 ارتباطات داخلی
7.4.3 ارتباطات بیرونی
7.5 اطلاعات مستند
7.5.1 کلیات
7.5.2 ایجاد و به‌روزرسانی
7.5.3 کنترل اطلاعات مستند
8 عملیات
8.1 کنترل و طرح‌ریزی عملیات
8.2 واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری
9  ارزیابی عملکرد
9.1  پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل ارزیابی
9.1.1 کلیات
9.1.2 ارزیابی انطباق
9.2 ممیزی داخلی
9.2.1 کلیات
9.2.2 برنامه ممیزی داخلی
9.3 بازنگری مدیریت
10 بهبود
10.1 عدم انطباق و اقدام اصلاحی
10.2 بهبود مداوم
پیوست A – ( آگاهی )  راهنمایی برای استفاده از این استاندارد بین‌المللی
پیوست B – (آگاهی )تطابق بین ISO 14001:2015 وISO 14001:2004

پیاده‌سازی ویرایش جدید استاندارد ISO 14001:2015 به سازمان‌ها در دستیابی به نتایج بهتر در عملکرد محیط‌ زیست  کمک می‌نماید.

 


تهیه شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید