شرح وظایف مسئول واحد خرید

شرح وظایف مسئول خرید

تعریف عنوان شغلی و شرح وظایف مسئول واحد خرید

در این مقاله به شرح وظایف مسئول واحد خرید میپردازیم.همچنین در چند سلسله نوشتار قصد داریم فرآیندهای مختلف یک سیستم را مورد بررسی قرار داده و فعالیت هایی که در هر یک صورت میگیرد را با شما همراهان درمیان بگذاریم.

 


اگر قصد مطالعه این مقالات را دارید، جهت دسترسی به آرشیو کلیک کنید.


تعریف شغل مسئول واحد خرید :
مسئول واحد خرید مستقیما زیر نظر مدیر بازرگانی انجام وظیفه می کند و مسئولیت خرید کلیه مواد مورد نیاز برای تولید محصول، ارزیابی تامین کنندگان، ارائه گزارش به مدیر بازرگانی و پی گیری وضعیت خرید مواد تا رسیدن به کارخانه را بر عهده دارد.

سلسله مراتب مسئولیت – گزارش دهی و نظارت :

مسئولیت دستورگیری :
مدیر بازرگانی

مسئولیت گزارش دهی :
مدیر بازرگانی

وظایف اصلی مسئول واحد خرید

 • خرید مواد اولیه متناسب با برگه سفارش.
 • ارزیابی تامین کنندگان پس از هر خرید.
 • ایجاد آرشیو برای ثبت سوابق خرید وتامین گنندگان.
 • پی گیری کلیه امور اداری و تجاری مواد خریداری شده تا زمان رسیدن به کارخانه.
 • پی گیری مشکلات مواد خریداری شده تا زمان رفع مشکل.
 • انجام کلیه ثبت سفارشات خرید های خارج از کشور.
 • ارائه گزارش خرید و ارزیابی تامین کنندگان به مدیر بازرگانی.
 • کلیه مسئولیت ها و وظایف محوله از طرف مدیر مربوطه.
 • تنظیم قرارداد خرید و پیگیری انجام آنها.
 • شركت در جلسات پی گیری قرار داد خرید.
 • اعلام مبلغ خرید به واحد مالی جهت پرداخت.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی


وظایف فرعی مسئول واحد خرید

1.    حضور به موقع و مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط.
2.    كمك به توسعه و انتقال مهارتها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط.
3.    حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات تحت اختیار.
4.    همكاری و كمك به سایر واحدها  در رابطه با دسترسی به اهداف مشترك ساز مان و پرسنلی شركت.
5.    همكاری در انجام كلیه وظایف و مسئولیت هایی كه در روش های اجرای سیستم تضمین كیفیت بر عهده این پست گذاشته شده است.

مسئول واحد خرید

تجهیزات مورد نیاز

1.     كامپیوتر و تجهیزات وابسته.
2.     منابع اطلاعاتی.

 الزامات عملكردی

1.     هفتگی 44 ساعت در شرایط عادی.
2.     امكان حضور یا پیگیری مسائل خارج از ساعات اداری.
3.    آمادگی ماموریت داخل و خارج.

شرایط فیزیكی و محدودیتهای ارگونومیك

1.     آمادگی كاری در محیط های دفتری و خارج از شركت.
2.     تحمل خستگی های حاصل از كار ممتد.
3.     پیگیریهای مسائل توام با صبر و حوصله

شرایط احراز شغل مسئول واحد خرید

1.    تسلط مكالمه و مكاتبه به زبان انگلیسی.
2.    تسلط به كامپیوتر، اینترنت، و نرم افزارهای مربوط.
3.    عدم وجود موانع قانونی حقوقی و سوء سابقه قبلی.
4.    روابط عمومی قوی، ایده آل و كار آمد.
5.    تسلط بر مبانی و نیازمندیهای سیستم كیفیت
6.    تسلط و شناخت کامل مواد اولیه و ادتیو.
7.    کارشناس رشته بازرگانی، بازاریابی یا مهندسی پلیمر یا شیمی با 2 سابقه .


در راستای آشنایی بیشتر مطالعه مقاله سازمان و اجزای آن پیشنهاد میشود.

 

 


تهیه شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید