BSC چیست؟+ اجرا و پیاده‌سازی

BSC چیست؟+ اجرا و پیاده‌سازی

BSC چیست ؟ BSC یکی از ابزارهایی است که سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از آن عملکرد سازمان خود را ارزیابی و در جهت بهبود و ارتقای آن گام بردارند؛ چرا که امروزه سازمان‌ها در تلاش هستند تا عملکرد خود را بهبود داده و با استفاده از راهکارهای مختلف منابع، تجیهزات و کارکنان را در جهت تحقق بهتر اهداف به کار بگیرند.

قصد داریم در این مقاله شما را با روش BSC و کارکرد آن آشنا کنیم، با ما همراه باشید.


BSC (Balaced Score Card) چیست ؟

Balaced Score Card
Balaced Score Card

BSC یا روش کارت امتیازی متوازن، روشی برای کنترل سازمان در جهت به جریان انداختن استراتژی‌ها و اهداف در همه‌ی سطوح سازمانی است؛ این روش به دیدی آینده نگر و توجه به محیط خارج از سازمان، نه تنها بعد مالی شرکت را از سه بعد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد یادگیری، عملکرد سازمان‌ها را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تمرکز اصلی این روش بر روی چشم‌انداز آینده‌ی شرکت‌ها است تا استراتژی‌های سازمان را به سمت اهداف و معیارها سوق دهد. استفاده از این روش باعث می‌ؤود کلیه شاخص‌های سازمان با اهداف مورد نظر، به رویکردهای BSC یعنی قابلیت افزایش و تعریف منظرها مرتبط شوند.

برای بکارگیری این روش در سازمان‌ها از نرم‌افزار ارزیابی عملکرد که در سطوح مدیران عالی قابل کاربرد است، استفاده می‌‌شود؛ این نرم‌افزار داده‌های موجود در سازمان را در راستای وضعیت عملکرد واحدها و فرآیندهای با استفاده از روش BSC ارزیابی می‌کند.

این نرم‌افزار با بکارگیری روش کارت‌های متوازن به سوالاتی از قبیل ارزیابی، سنجش، اتوماسیون، اهداف، نقشه استراتژی، شاخص‌های عملکرد (KPI)، بودجه، ابتکارات اجرایی، رشد، فرآیندهای داخلی، مأموریت و چشم‌اندازها و… پاسخ می‌دهد.

این روش اهداف موجود در نقشه استراتژی که دارای شاخص‌های عملکرد هستند را در مدت بازه‌های ارزیابی روزانه، هفتگی، ماهیانه نمایش می‌دهد؛ در ادامه ابتکارات اجرایی برنامه استراتژی را تعریف کرده و تأثیر آن در اهداف سازمان را ارزیابی می‌کند.

مزیت استفاده از این روش توسط مدیران این است که می‌توانند در هر مرحله از ارزیابی، وظیفه‌ای ویژه را تعریف و به سازمان، واحد یا بخش مورد نظر محول کرده و تغییرات آن را بررسی کنند؛ این مراحل تغییر و ارزیابی در سازمان یا به اصطلاح چرخه کارت امتیازی می‌تواند تا ده مرحله را شامل شود.


روش کارت امتیازی متوازن چه کارایی دارد؟

کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن

مهم‌ترین نکته در استفاده از این روش تعریف معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد است تا بتوان از این روش  در عارضه یابی سازمان‌ها بهره گرفت؛ BSC با مرتبط کردن اهداف کلی شرکت و ایجاد ارزش برای اهداف استراتژیک، اهداف مالی را تعقیب می‌کند.

این روش به مدیران کمک می‌کند تا چهارچوبی یکپارچه برای متوازن کردن اهداف مالی و استراتژیک به تفکیک معیارهای عملکرد سازمان به واحدها و بخش‌های تجاری مستقل ایجاد کند.

این کارت‌ها باعث پیشروی سازمان در حوزه‌ی مدیریتی و عملکرد شده و کارایی سازمان را ارتقا می‌بخشد.


آشنایی با: تکنیک های مدیریت زمان


انواع کارت‌های امتیازی متوازن

این کارت‌ها دارای سه نسل هستند، در نسل اول داده‌ها از چهار منظر ارزیابی می‌شوند:

 • منظر مشتری: مشتریان چگونه عمل کرده و چه انتظاراتی دارند؟
 • منظر فرآیند داخلی: سازمان باید چه مهارت‌هایی را کسب کند؟
 • منظر نوآوری و یادگیری: آیا می‌توان به بهبود و ایجاد ارزش ادامه داد؟
 • منظر مالی: در دید سهامداران شرکت چگونه به نظر می‌رسیم؟

نسل دوم

در این نسل سیستم‌ها علاوه بر سیستم اندازه‌گیری به عنوان یک سیستم مدیریتی هم کاربرد دارند، سنجش‌ کارت‌های BSC بر مبنای اهداف راهبردی سازمان و نیازهای رقابتی استوار است.

نسل سوم

در این نسل از BSC در راستای مدیریت راهبردی استفاده می‌شود، کارت امتیازی متوازن به مدیران سازمان‌ها این اجازه را می‌دهد تا بین فرآیندهای مدیریتی و اهداف راهبردی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت برقرار کنند. در این نسل علاوه بر تمرکز بر چشم‌اندازها، رابطه علت و معلول بین سنجش‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

مراحل عملیاتی BSC در این نسل شامل:

 • توصیف و ترجمه استراتژی و نمای سازمانی
 • ایجاد ارتباط بین اهداف استراتژیک و معیارها
 • برنامه‌ریزی بلند مدت و ایجاد توزان در استراتژی‌های ابتکاری
 • آشکار کردن نقش بازخوردهای استراتژیک و یادگیری

هلدینگ کاسپین


کارکرد نرم‌افزار مبتنی بر BSC

چهارچوب BSC
چهارچوب BSC

سیستمی که روش کارت‌های متوازن را پیاده‌سازی می‌کند از 4 ماژول اصلی تشکیل شده است، در ماژول اول استراتژی مورد نظر تعریف می‌شود، ماژول دوم کارت امتیازی متوازن یا BSC پیاده‌سازی می‌شود، ماژول سوم به پروژه‌های سازمان رال تعریف می‌کند و ماژول چهارم بودجه و کنترل هزینه تعیین می‌گردد؛ این بخش‌ها به ترتیب مراحل زیر را شامل می‌شود:

ماژول اول

 • سیستم تعریف استراتژی
 • تعریف اهداف کلان سازمان
 • تعریف چشم‌انداز سازمان
 • تعریف مأموریت سازمان
 • تعریف استراتزی سازمان
 • پیاده‌سازی نقشه استراتژی

ماژول دوم

 • سیستم کارت امتیازی متوازن
 • تعریف منظرها با قابلیت اضافه و تغییر
 • تعریف مضامین
 • تعریف اهداف سازمان
 • تعریف واحدهای سازمانی
 • تعریف اهداف واحدهای سازمانی
 • پایش و رصد روند عملکرد واحدهای سازمانی
 • اتصال به داده‌های سیستم‌ها عملیاتی (TPS) برای اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)
 • پایش عملکرد سازمان، اهداف و منظرهای BSC

ماژول سوم

 • سیستم برنامه کنترل و اقدامات (پروژه‌ها)
 • تعریف پروژه‌های سازمان
 • تخصیص پروژه‌ها به واحدهای سازمانی
 • کنترل برنامه‌ها و اقدامات واحدهای سازمانی
 • مدیریت وظایف واحدها و افراد سازمان در پروژه‌ها
 • ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها با عملکرد سازمان
 • اعلام هشدارهای جبرانی
 • اعلام وضعیت به کاربران و مدیران

مقاله پیشنهادی: برنامه ریزی منابع سازمانی


ماژول چهارم

 • سیستم بودجه و کنترل هزینه
 • تعریف بودجه عملیاتی سازمان برای پروژه‌ها و واحدهای سازمان
 • تخصیص بودجه به برنامه‌ها،‌ پروژه‌ها و اهداف
 • ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری

نرم‌افزار مبتنی بر BSC چه ویژگی‌هایی دارد؟

 1. انعطاف پذیری و پویایی در راه‌اندازی سیستم
 2. داشتن محیطی کاربر پسند
 3. منطبق بر استانداردهای مؤسسه BSC
 4. کاربری در محیط‌ها تحت وب
 5. تعریف هشدارهای مدیریتی توسط کاربر

مراحل اجرا و پیاده‌سازی BSC

 • آماده سازی جهت شناسایی
 • اولین جلسه مصاحبه
 • اولین کارگاه مربوط به مدیران
 • دومین جلسه مصاحبه
 • دومین کارگاه مربوط به مدیران
 • سومین کارگاه مربوط به مدیران
 • پیاده‌سازی و اجرای اهداف
 • تعیین زمان برای بازنگری دوره‌ای

کلام پایانی

با توجه به فضای رقابتی موجود بین سازمان‌ها، مدیران در تلاش هستند تا عملکرد خود را در حوزه‌های مدیریتی و مالی ارتقا بدهند تا تحقق و دستیابی به اهداف و استراتژی‌های تعریف شده در سازمان ممکن شود.

به همین علت استفاده از مشاوران برای اجرا و پیاده‌سازی روش‌هایی که عملکرد سازمان را ارزیابی کرده و روشی مانند BSC بکار می‌گیرد، ضروری است.

 

 


هدف ما در هلدینگ کاسپین بهینه سازی مقالات با رویکرد ارائه ارزش به خوانندگان میباشد. خواهشمندیم با ارائه نظر

در قسمت دیدگاه در پایان مقاله و بیان موضوعات مورد نظر ما را در راستای رسیدن به این هدف یاری نمایید.

 


تولید شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین | نویسنده: سیده فاطمه حوائجی | منابع: www.nazmaran.com // www.sharifstrategy.org


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید