آشنایی با ایزو 45001

آشنایی با ایزو 45001

استاندارد ایزو ISO 45001 چیست؟

پیش از آنکه به تعریف و معرفی استاندارد ایزو 45001 بپردازیم، باید کمی در خصوص ایمنی و اهمیت آن صحبت کنیم. همانطور که شما هم می دانید، یکی از موضوعات مهمی که در سطح کسب و کارها وجود دارد، ایمنی و بهداشت شغلی است، که مورد توجه ویژه مجامع بین المللی است، هر ساله هزاران نفر، جان خود را در حوادث شغلی از دست می دهند و وجود یک استاندارد دقیق برای کنترل این موضوع، امری جدی است.

تا پیش از سال 2018 استاندارد OHSAS 18001 که از اجماع چندین سازمان بین المللی تدوین شده بود، بعنوان استانداردی مرجع برای کنترل حوادث شغلی شناخته می شد و معمولاً خیلی از سازمان ها این استاندارد را با عنوان استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی در کنار استانداردهای ایزو 9001 و 14001 پیاده سازی می کردند، تا نشان بدهند که مقوله ایمنی و بهداشت شغلی برای آنها مهم است.

با همه این موارد، همچنان جای این استاندارد در بین استانداردهای سازمان بین المللی ایزو خالی بود تا اینکه در مارس 2018، این سازمان استاندارد ایزو 45001 را منتشر کرد.

 

 


ایزو 45001

این استاندارد با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد و شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند و همچنین سازمان ها بتوانند موضوع بهداشت و رفاه کارکنان را جدی تر پیگیری کنند.


در متن استاندارد ISO 45001:2018 هدف استاندارد این گونه تعریف شده است:

هدف سیستم مدیریت OH&S توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن محل های کار سالم و ایمن، پیشگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مداوم عملکرد ایمنی سازمان است. (عبارت OH & S مخفف این عبارت است: Occupational Health and Safety) 

این استاندارد قرار است به سازمان ها کمک کند تا بهتر بتوانند سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را پیاده سازی و اجرا نمایند و از همین طریق میزان آسیب ها و حوادث شغلی کاسته شود.

استاندارد ایزو 45001 مطابق سری جدید استانداردهای سیستم مدیریت سازمان ایزو تدوین شده است و شامل 10 بند است که به خوبی می تواند با دو استاندارد محبوب دیگر یعنی ISO  9001:2015  و ISO 14001:2015 همپوشانی خوبی داشته و بصورت یکپارچه در سازمان ها پیاده سازی و اجرا شود.


بندهای این استاندارد همانطور که گفتیم شامل 10 بند است که در ادامه عنوان آنها را می توانید ببینید:

بند 0 : مقدمه

بند 1 : دامنه کاربرد

بند 2 : مراجع قانونی

بند 3 : اصطلاحات و تعاریف

بند 4 : محیط سازمان

بند 5 : رهبری و مشارکت کارکنان

بند 6 : برنامه ریزی

بند 7 : حمایت و پشتیبانی

بند 8 : عملیات

بند 9 : ارزیابی عملکرد

بند 10 : بهبود

 


مشاوره هلدینگ کاسپین/ایزو 45001


برای اجرا و پیاده سازی استانداردهای مختلف در سازمان خود مشاوران هلدینگ کاسپین در کنار شما خواهند بود.


مزایاي استفاده از ایزو 45001 چیست؟

سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که بر پایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد زیر عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد:
1) خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود را ایجاد و اجرا نماید.
2) فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند، برقرار نموده و ریسک ها، فرصت ها، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد.
3) خطرات و ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیت هاي سازمان شناسایی نماید، براي حذف آن ها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
4) کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
5) میزان سطح آگاهی از ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
6) عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.
7) اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.

از سویی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کار کردن، بیشتر گردیده و می تواند مزایاي مستقیم بیشتری مانند موارد زیر در برداشته باشد :

1)  افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی
2) کاهش هزینه هاي کلی حوادث
3) کاهش زمان از کار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات
4) کاهش هزینه حق العمل بیمه
5) کاهش میزان غیبت و جابجایی کارگران
6) بدست آوردن جایگاه و نشان بین المللی (این موضوع ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن مشتریانی باشد که در فکر مسئولیت هاي اجتماعی خود هستند)

تهیه شده توسط گروه تولید مححتوای هلدینک کاسپین | نویسنده محسن کیان


 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید