وظایف مشاور ایزو

وظایف مشاور ایزو

وظایف مشاور ایزو یا مشاور سیستم مدیریت کیفیت 

 

 1. مشاوره و راهنمایی در طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت براساس استانداردهای ایزو مانند ایزو 9001، ایزو 14001 و غیره
 2. بررسی و تحلیل فرآیندها و عملکردهای موجود در سازمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود و ارتقا آنها
 3. آموزش و توانمندسازی کارکنان برای شناخت اصول و الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت
 4. کمک در تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت مثل دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و سوابق
 5. برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی‌های داخلی برای ارزیابی و مانیتورینگ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
 6. ارائه پشتیبانی و مشاوره در زمینه روش‌های اصلاحی و پیشگیرانه برای رفع مشکلات و نواقص شناسایی شده
 7. کمک در مدیریت روند صدور و تمدید گواهینامه‌های ایزو از سوی ارگان‌های صلاحیتدار

 

1.      مشاوره و راهنمایی در طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت براساس استانداردهای ایزو

این وظیفه اصلی و کلیدی مشاور ایزو است. مشاور ایزو باید با آگاهی کامل از الزامات و اصول استانداردهای ایزو، به سازمان در موارد زیر مشاوره و راهنمایی ارائه دهد:

 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استانداردهای ایزو مانند ایزو 9001 و ایزو 14001
 • شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان و طراحی نظام مدیریت مبتنی بر فرآیند
 • تدوین سیاست‌ها، اهداف کیفیت و برنامه‌های عملیاتی
 • پیاده‌سازی الزامات مربوط به مستندسازی، مراقبت و کنترل مستندات
 • ایجاد ساز و کارهای نظارت و اندازه‌گیری عملکرد

 

2.      آموزش و توانمندسازی کارکنان شرکت

این دومین وظیفه کلیدی مشاور ایزو است. مشاور ایزو باید علاوه بر مشاوره فنی، به آموزش و توانمندسازی کارکنان سازمان نیز بپردازد:

 • – برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی کارکنان با اصول و الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت مطابق با استانداردهای ایزو.
 • آموزش چگونگی پیاده‌سازی روش‌ها و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
 • توانمندسازی کارکنان در زمینه ممیزی داخلی، تحلیل داده‌ها، شناسایی و رفع مشکلات
 • آموزش مهارت‌های حل مسئله و بهبود مستمر به منظور افزایش آگاهی و مشارکت کارکنان
 • آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به الزامات گواهینامه‌های ایزو و نیازهای مشتریان

این آموزش‌ها، به کارکنان توانایی اجرای مؤثر سیستم مدیریت کیفیت را می‌دهد و زمینه پیاده‌سازی موفق استاندارد را فراهم می‌کند.

 

3.      بررسی و تحلیل فرآیندها و عملکردهای موجود در سازمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود و ارتقا آنها

این وظیفه شامل موارد زیر است:

 • ارزیابی و تحلیل دقیق فرآیندها و عملکردهای کلیدی موجود در سازمان از دیدگاه الزامات استانداردهای ایزو
 • شناسایی نقاط ضعف، چالش‌ها و فرصت‌های بهبود در فرآیندها و عملکردهای سازمان
 • ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت
 • طراحی و پیاده‌سازی روش‌های بهبود مستمر فرآیندها و عملکردها
 • کمک به تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و نظام پایش و اندازه‌گیری آنها
 • ارزیابی میزان انطباق فرآیندها و عملکردها با الزامات استانداردهای ایزو

 

در این وظیفه، مشاور ایزو باید با تجربه و تخصص خود، نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود را شناسایی کرده و راهکارهای اجرایی ارائه دهد.

 


وظایف مشاور ایزو


 

4.      کمک در تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت مثل دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی

این وظیفه مشاور ایزو شامل موارد زیر است:

 • بررسی و ارزیابی وضعیت مستندات موجود در سازمان از نظر انطباق با الزامات استاندارد
 • کمک در طراحی و تدوین ساختار مستندات مورد نیاز مانند دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی، فرم‌ها و سوابق
 • مشارکت در تهیه محتوای این مستندات و اطمینان از انطباق آنها با الزامات استاندارد
 • ایجاد سازوکارهای مناسب برای کنترل و مدیریت مستندات
 • آموزش کارکنان در خصوص نگهداری و بهنگام سازی مستندات
 • بررسی و تأیید مستندات تهیه شده قبل از ابلاغ و اجرا

 

این وظیفه بسیار مهم است زیرا مستندات پایه و اساس سیستم مدیریت کیفیت را تشکیل می ‌هند. مشاور ایزو باید در این حوزه مشارکت فعال داشته باشد.

 

5.      برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی‌های داخلی برای ارزیابی و مانیتورینگ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

این وظیفه مشاور ایزو شامل موارد زیر است:

 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی انجام ممیزی‌های داخلی در فواصل زمانی مناسب
 • تعیین چارچوب و دامنه ممیزی‌ها، شناسایی موضوعات و فرایندهای مهم برای ارزیابی
 • آموزش و توانمندسازی کارکنان سازمان برای انجام ممیزی‌های داخلی
 • نظارت و هدایت تیم ممیزی در طول ممیزی‌ها و ارزیابی دقیق یافته‌ها
 • تجزیه و تحلیل نتایج ممیزی‌ها و شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های بهبود
 • ارائه گزارش‌های ممیزی و توصیه‌های اصلاحی و پیشگیرانه به مدیریت
 • پیگیری و ارزیابی اقدامات اصلاحی انجام شده در خصوص یافته‌های ممیزی

 

در این وظیفه، مشاور ایزو باید ممیزی‌های داخلی را به عنوان ابزار مهم ارزیابی و مانیتورینگ سیستم مدیریت کیفیت طراحی و اجرا کند.

 


مقاله پیشنهادی : معرفی سازمان ISO ؛ خاستگاه استانداردهای ISO


 

6.      ارائه پشتیبانی و مشاوره در زمینه روش‌های اصلاحی و پیشگیرانه برای رفع مشکلات و نواقص شناسایی شده

این وظیفه مشاور ایزو شامل موارد زیر است:

 • شناسایی و تحلیل علل ریشه‌ای مشکلات و نواقص در سیستم مدیریت کیفیت
 • تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب برای رفع این مشکلات
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به مدیران و کارکنان در زمینه روش‌های اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • پایش و ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده
 • ارائه بازخورد به مدیریت درباره میزان پیشرفت و نیازهای بیشتر در این زمینه
 • کمک به تقویت و نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر در سازمان

 

در این وظیفه، مشاور ایزو به عنوان یک متخصص مسائل کیفیت، راه حل‌های کارآمد برای رفع مشکلات را ارائه و اجرای آنها را پشتیبانی می کند.

 

7.      کمک در مدیریت روند صدور و تمدید گواهینامه‌های ایزو از سوی ارگان‌های صلاحیتدار

این وظیفه مشاور ایزو شامل موارد زیر است:

 • ارزیابی آمادگی سازمان برای صدور یا تمدید گواهینامه‌های ایزو مرتبط
 • مشاوره و راهنمایی در تهیه مستندات و مدارک مورد نیاز برای ارزیابی توسط ارگان صلاحیت‌دار
 • هماهنگی و پیگیری برای انجام ممیزی‌های گواهینامه ای توسط ارگان ذی‌صلاح
 • کمک در پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های ارگان گواهی‌دهنده
 • پیگیری روند صدور یا تمدید گواهینامه‌ها و رفع موارد عدم انطباق احتمالی
 • آماده‌سازی سازمان برای بازرسی‌های نظارتی و ممیزی‌های دوره‌ای

 

در این وظیفه، مشاور ایزو به عنوان رابط بین سازمان و ارگان گواهی‌دهنده عمل می‌کند تا فرآیند صدور و تمدید گواهینامه‌های ایزو به درستی انجام شود.

 

 


تهیه شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین / منبع :

منابع

 1. کتاب “اصول و مبانی سیستم‌های مدیریت کیفیت” نوشته محمود محمدزاده و حمیدرضا مظاهری – انتشارات صفار
 2. استاندارد ایزو 9001:2015 – سیستم‌های مدیریت کیفیت – الزامات (https://www.iso.org/)
 3. مقاله “نقش و مسئولیت‌های مشاور ایزو در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت” در مجله مدیریت کیفیت (https://www.pqprc.ir/)
 4. بخش مربوط به “مشاوران ایزو” در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران (https://www.inso.gov.ir/)

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید