مشکلات پیاده سازی مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی

مشکلات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی

مشکلات پیاده سازی مدیریت کیفیت جهت اخذ گواهی نامه ایزو ISO در ارگانهای دولتی چه میباشد؟

آنچه تحت عنوان پیاده سازی مدیریت کیفیت ( پیاده سازی ایزو ) در شرکتهای مختلف اجرایی میشود یک سری کاغذ بازیهای اداری می باشد که جز صرف زمان مشخص و هزینه جهت گرفتن پرینت و مهر و امضای اسناد هیچ سود دیگری حاصل نمیگردد.

درصورتیکه هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توسط مشاوران، قبل از هر چیزی بایستی افزایش بهره وری سازمان و بهبود کیفیت کاری، خدمت رسانی یا تولید محصولات باشد.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و گرفتن مدرک ایزو ( مدرک ISO ) ، نیازمند الزاماتی در سازمان میباشد که یکی از مهمترین آنها انعطاف پذیری سازمان جهت اعمال تغییرات و برخورد مناسب با سیستم جدید میباشد؛ بنابراین سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ISO باوجود عدم تمایل جهت ایجاد تغییرات در سازمان ، مواجه شدن با سیستم جدید و تغییر روند کاری در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، مسلماً نمیتوانند سیستم مدیریت کیفیت را بطور واقعی پیاده سازی کنند.

متاسفانه ارگانهای دولتی در کشور ما بدلیل سخت گیریهای مدیریتی ، سرسخت بودن در مقابل تغییرات مناسب در سازمان و همچنین فرد گرایی در سازمان اکثراً در پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دچار مشکل میشود و فقط تمایل دارند که گواهینامه های ایزو را اخذ نمایند تا پیاده سازی واقعی سیستم در سازمانشان…!


 

اخذ گواهی نامه ایزو ISO/پیاده سازی مدیریت کیفیت


در حالیکه هرچه پیش میرویم سازمانها چه دولتی و چه خصوصی درمی یابند که بکارگیری سیستمهای مدیریتی در سازمان موجب بهبود عملکرد مدیران ، پرسنل و به صورت کلی سازمان مورد نظر میشود.

از طرفی به دلیل آنچه که فرد گرا بودن نامیده میشود ، پرسنل اکثراٌ بدنبال منافع خود هستند تا منافع سازمان. بینش و آگاهی و منافع افراد بایستی در راستای منافع سازمان باشد هنوز در سازمان نهادینه نشده است.

بی نظمی سازمانی موجود در سازمانها خود مشکل بزرگیست ، زیرا بدلیل عادت کردن پرسنل به بی نظمی و شرایط موجود ایجاد سیستمی جدید و منظم با اینکه مسلماً به نفع خود پرسنل میباشد ، برایشان سخت و عذاب آور است

مسلماٌ این شرایط با خواست و اراده مدیران ارشد سازمان ایجاد شده و تا زمانیکه سطح مدیران ارشد در سازمان با این دید پیش روند هیچ گاه سازمان نمیتواند بدنبال اثربخشی و بهبود کیفیت و یا ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد.

 


هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی


بنابراین برای اخذ گواهی نامه ایزو ISO در سازمانهای دولتی ، دیدگاه هایی همچون : انعطاف پذیری در مقابل تغییرات ، نظم سازمانی ، رفتار سیستمی و سیستم گرا بودن و تعهد سازمانی جهت بهبود سیستم موجود ، ابتدا در مدیران ارشد ایجاد شده و سپس به سطوح پایین تر سازمان انتقال پیدا کند و سپس اقدام به پیاده سازی مستمر و ایجاد اثر بخشی واقعی در سازمان شود که بتوان تغییرات اساسی بمنظور بهبود کیفیت خدمات یا تولیدات سازمان ایجاد کرد.


هدف ما در هلدینگ کاسپین بهینه سازی مقالات با رویکرد ارائه ارزش به خوانندگان میباشد. خواهشمندیم با ارائه نظر

در قسمت دیدگاه در پایان مقاله و بیان موضوعات مورد نظر ما را در راستای رسیدن به این هدف یاری نمایید.

 


تهیه شده توسط تیم تولید محتوای هلدینگ کاسپین | صفحه اینستاگرام کاسپین


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید