نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل باید به صورت مدل مفهومی دقیق و مشخص تهیه شود.

نقشه راهبردی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقشه راهبردی صنعت و ارتقای تولید داخل باید به صورت مدل مفهومی دقیق و مشخص تهیه شود.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی امین» در نشست بررسی نقشه راهبردی صنعت و تولید داخل که با حضور رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی برگزار شد، اظهار داشت: در تهیه نقشه راهبردی باید به مدل مفهومی کاملا مشخص و دقیق رسید.

وی با اشاره به اهمیت سازوکار اجرایی تصریح کرد: باید در تهیه نقشه راه به ساز و کار آن توجه شود. تعیین بهترین راهبردها بدون تعریف سازوکار اجرایی آن فایده ای ندارد.


سید رضا فاطمی امین/نقشه راهبردی صنعت


در این نشست «عادل آذر» نیز با اشاره به اینکه کار تهیه و تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور ماه سال جاری نهایی می شود در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باور داریم بدون درگیر کردن نهادهای ذی ربط، سازمان ها و خبرگان و دانشگاه ها و با تایید بخش صنعت این کار به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی اظهارداشت: در تهیه این نقشه ما کنار وزارت صمت در جایگاه مشاور پژوهش میدانی قرار داریم و عقیده داریم باید مرحله به مرحله کار تهیه نقشه با تایید وزارت صمت باشد چون مجری و متولی اصلی این وزاتخانه است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴ فهم مشترک اقتصادی که مانند میثاق نامه می ماند طراحی کرده ایم همچنین بحث رسته ها و زنجیره های صنعتی در سطح جهانی و متولیان آن را نیز تعریف کرده ایم. فهرست قواعد بنیان همچنان در حال احصا است و در پی آن اجرا و پایش را مورد توجه داریم تا براساس تاکید رئیس جمهور و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت سندی قابل اجرا تهیه شود.


تهیه شده توسط دپارتمان تولید محتوای هلدینگ کاسپین | منبع: ایرنا


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید