توضیحاتی در خصوص آزمون و نمره نهایی دوره های آموزشی

توضیحاتی در خصوص آزمون و نمره نهایی دوره های آموزشی

توضیحاتی در خصوص آزمون و نمره نهایی دوره های آموزشی

دوره های آموزشی : کار گروهی که شامل بخشی از نمره نهاییتان می باشد می بایست به صورت تیمی و گروهی توسط گروه های تعیین شده انجام شوند.

پس از پایان جلسه پایانی، آزمون پایان دوره به صورت فردی از شرکت کنندگان گرفته خواهد شد.

فایل سوالات در پایان دوره به تک تک شرکت کنندگان ارسال خواهد شد و می بایست طی فرصت مشخص شده به سوالات پاسخ داده و فایل تصویر/اسکن پاسخنامه خود را به پشتیبان خود تحویل دهید.

 نام و نام خانوادگی می بایست حتما به انگلیسی و به همان اسمی باشد که میخواهید در گواهینامه درج شود.

(پیشنهاد می شود این نام همان نام درج شده در پاسپورتتان باشد.)

آزمون پایانی، تشریحی بوده و عینا از مباحث تدریس شده و مطابق متن استاندارد (یا فایل متنی ارائه شده در ابتدای دوره) و جزوه (فایل ارائه) خواهد بود.

 


تقویم آموزشی دپارتمان هلدینگ کاسپین


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید