مدیریت زنجیره تامین و لجستیک 4.0

مولفه انسانی در تحول مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین 4 از طریق شرایط زمینه ای و فناوری های صنعت 4 محقق می شود. درنتیجه، دو مفهوم تمرکززدایی و اتوماسیون اهمیت زیادی پیدا می کنند.

واقع، در تفکر صنعت 4، کنترل خودمختارانه، به جای اینکه محور کنترل باشد، در حاشیه ها قرار می گیرد. با این حال، همچنان مولفه انسانی مهمی وجود  دارد که سبب می شود مدیریت زنجیره تامین در چارچوب در حال تمرکززدایی  صنعت 4 در حال تغییر باشد، زیرا همه اقدامات را نمی توان و نباید خودکارسازی کرد و به همین دلیل، به هر صورت به کار کنانی نیاز است که برنامه ریزی و اتحاد عمل کنند.


پیج اینستاگرام هلدینگ کاسپین


تحقق ایده تمرکززدایی در پس صنعت 4 مستلزم جریان هوشمند، خودکار و ترجیحا خودمختارانه دارایی ها، کالاها، مواد و اطلاعات میان مبدا و مقصد (محل مصرف) است. مشکل وقتی پدیدار می شود که مدیریت زنجیره تامین در تناقض با اصول تمرکززدایی باشد، چون مدیریت زنجیره تامین ماهیتا نقش متمرکزی   ایفا می کند.

همچنان که هوش و خودمختاری به بسترهای دیجیتالی حاشیه ای رانده می شوند، تصمیم ها و وظایف مدیریت زنجیره تامین نقش راهبردی پیدا می کنند، چون باید کل شبکه را پایش و بینش هایی گردآوری کنند که فرعی ترین فعالیت ها را نیز دربرمی گیرد.

بنابراین، وظایف محوری لجستیک و مدیریت زنجیره تامین هوشمند در صنعت 4 به ترتیب زیر است:

  1. اضافه کردن سطح درستی از خودمختاری و هوش به لجستیک، به منظور افزایش کارایی، اثربخشی، همبستگی و چابکی و انعطاف پذیری لجستیک، چون لجستیک باید هوشمندتر باشد تا بتواند اقتصادی بسیار همبسته تری را، که مدامبی درنگ تر می شود، محقق کند.
  2. ایجاد توازن میان سیستم های خودسازمانده و (نیمه) خودمختار و برنامه ریزی انسانی. برای شروع، باید بر اقدامات و هوشی تمرکز کنیم که سبب می شود همیاری میان انسان و ماشین ها و اهداف نهایی حیاتی باشد.
  3. تحول روش های کار و مدیریت مطابق با صنعت4 مستلزم پرورش قابلیت های بی درنگ و چابکی و حرکت از سازمان دهی و برنامه ریزی متمرکز به سمت برنامه ریزی بر حسب تقاضا و مدیریت عدم قطعیت در سناریوهای لجستیکی پیش بینی نشده است.

خود مفهوم صنعت4، اینترنت اشیا و اقتصاد دیجیتال اساسا متضمن حیاتی بودن اتصال پذیری و جریان آزاد اطلاعات است.

توانایی به کارگیری داده ها برای تولید اطلاعات و دانش و اتصال به اطلاعات و بینش های معنادار و تسهیم آن با شرکای کلیدی مختلفی که در زنجیره تامین حضور دارند، از پیش نیاز های زنجیره تامین دیجیتال است.

با این حال، بسیاری از تولید کنندگان واقعا برای صنعت 4 آماده نیستند، چه برسد به تحقق مدیریت زنجیره تامین دیجیتال. برای مثال، گزارش نوامبر 2017 ساپیو ریسرچ، برمبنای نظرسنجی از 330 مدیر ارشدی که در بخش های تولیدی مختلف اورپا و آفریقای جنوبی کار می کردند، وضعیت زنجیره تامین دیجیتال، شبکه های تامین دیجیتال و رویت پذیری و همیاری در زنجیره تامین را نشان داد.

این گزارش نشان دهنده نبود امکان رویت پذیری انتها به انتهای زنجیره تامین و دسترسی به اطلاعات است و این مانع از تحقق اهداف تولید کنندگان می شود.

«درحال حاضر، تولید کنندگان ادعا می کنند که مشکل کسب هوش از زنجیره تأمین انتها به انتهایشان (80درصد) و رسیدگی به اطلاعات بی درنگ (75درصد) توانایی حل وفصل هوش از موانع مهمی اند که باید بر آنها غلبه کنند» (Zetes،نوامبر2017).


مشاوره کاسپین


با اینکه نظرسنجی یادشده نشان می دهد تولیدکنندگان می خواهند رویت پذیری و همیاری را در زنجیره ی تأمین افزایش بدهند، چابک تر بشوند، ریسک را کاهش بدهند و کارآمد تر بشوند، باز هم در پاسخگویی به تقاضای مشتریان مشکل دارند.

علت آن است که محیط تولید تقاضامحور مستلزم کنترل انتها به انتها، رویت پذیری بی درنگ و اجرای فرایند چابک است.

با این حال، تحقق تولید تقاضامحور، همیاری یکپارچه و اطلاعات بی درنگ مستلزم رویت پذیری و تبادل اطلاعات برای کنترل فرایند کارآمد است. با این حال، بیشتر تولیدکنندگان قادر به تحقق این هدف نیستند.

89 درصد تولیدکنندگان حاضر در نظرسنجی نگاه واحد به زنجیره تامین را از اولویت های اصلی می دانند، در حالی که 70 درصدشان رویت پذیری انتها به انتها ندارند. طبق این نظرسنجی، فقط 29 درصد تولیدکنندگان تصدیق می کنند که واقعا معنای داشتن DNS را درک می کنند. کمتر از 15 درصد پاسخ دهندگان در حال پیاده سازی شبکه تامین دیجیتال اند و انتظار دارند DNS ها تا 5 سال آینده به یکی از بخش های متعارف کسب و کارشان تبدیل شوند.

موضوع نگران کننده تر آن است که 68 درصد تولیدکنندگان تصمیم گیرنده حاضر در نظرسنجی معتقدند که به اطلاعات و بینش های درستی دسترسی ندارند که بتوانند تصمیم های تجاری آگاهانه بگیرند و 67 درصدشان از نظر تسهیم اطلاعات کلیدی با در میان تامین کنندگان،شرکا و حتی دپارتمان هایشان مشکل دارند.

«تولیدکنندگان می دانند که در کل صنعت نیاز است بیشتر روی سرعت،دقت و چابکی در زنجیره تامین انتها به انتها تمرکز شود تا بتوانند رقابت پذیر بمانند و وقوع صنعت4 را محقق کنند.

تنها راهشان برای رسیدن به چنین اهداف بلندی بهینه سازی فرایندها میان سیستم های قدیمی و جدید و همچنین، ارائه بینش های تخصصی حاصل از منابع داده بی درنگ به ذی نفعان کلیدی است».

 


تهیه و گردآوری شده در تیم تولید محتوای کاسپین | منبع: فصل 15 کتاب زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم نوشته آلسدایر جیل کرایست


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید