بازاریابی و کسب و کار

بازاریابی یا مارکتینگ از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند به فروش یک کالا و محصول یا فروش خدمات مختلف کمک کند. امروزه هر کسب و کاری چه فروشگاهی کوچک و چه یک سازمان بزرگ خود را دور از مسائل بازاریابی و فروش نمی داند و نیاز به مشاوره بازاریابی و آموزش بازاریابی برای تمامی کسب و کارها احساس می شود.

هلدینگ کاسپین | آموزش و مشاوره تضمینی

متاسفانه فعالیت های بازاریابی که با آموزش بازاریابی و مشاوره بازاریابی ضعیفی همراه باشد، قطعاً می تواند هزینه های زیادی را بر گردن سازمان ها بیندازد.

هلدینگ کاسپین با بهره گیری از مشاوران مجرب و با تجربه در حوزه های مختلف مارکتینگ، پاسخگوی نیاز کسب و کار شما خواهد بود.

تیم تخصصی کاسپین توانایی برگزاری دوره های آموزشی زیر را در حوزه زنجیره تامین دارد:

دوره آموزشی مدل تعالی EFQM 2020

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان کنترل پروژه سیستم ها و روش‌ها و دانشجویان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی مدل APQC

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان کنترل پروژه سیستم ها و روش‌ها و دانشجویان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی استراتژی

مخاطبین آموزش

کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت ، کارشناسان کنترل پروژه و دانشجویان رشته های مرتبط
اطلاعات بیشتر